Avaleht

AS Eesti Raudtee

AS Eesti Raudtee on raudtee administratsiooni rolli täitev äriühing, kes hoolitseb raudteetaristu arendamise ja korrashoiu, liiklusjuhtimise ja ohutuse eest …

Loe täpsemalt >

 

 

 

   

Uudised

AS Eesti Raudtee korraldab enampakkumise ettevõtte esindus salongvaguni müügiks. Salongvaguni number on Eesti Vabariigi liiklusregistris on 582699388051 (Информационно-вычислительный центр ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ (ИВЦ ЖА) ja Автоматизированный банк данных вагонов пассажирского парка межгосударственного уровня (АБД ВПП) Vagun asub Tallinnas. Täpsem informatsioon vaguni kohta vene keeles...
Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) teatas Riisipere-Turba raudteeliini ehitamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. Projekteeritav uus raudteeliin asub Harju maakonnas Saue valla territooriumil. Taotluse kohaselt soovitakse ehitada uut raudteeliini Riisipere ja Turba vahel. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning koos ehitusprojektiga koostatakse ka...
Kaubaveomaht Eesti Raudtee infrastruktuuril on 2018. aasta esimese kahe kuuga kasvanud 7,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning moodustas kokku 2,48 miljonit tonni. Transiitveod moodustasid Eesti Raudteel liikunud vedudest 1,67 mln tonni, mis on 22,4% kõrgem tulemus kui 2017. aastal samal perioodil. Kasvanud on ka konteinerite veomaht, viimase kahe kuu jooksul lausa 23%....
Eesti Raudtee korraldas aasta alguses liiklusdirektori ametikohale avaliku konkursi ning nüüdseks on välja valitud uus liiklusdirektor  ̶  Tatjana Mõzina-Sorokina.  “Antud ametikoht nõuab väga spetsiifilisi raudtee ja liikluskorralduse erialaseid teadmisi ning valdkonna head tundmist, mida Eesti riigis on väga vähestel kandidaatidel. Seetõttu on meil hea meel, et leidsime siiski...
Eile, 8. veebruari õhtul selgus Tallinna Ringkonnakohtu otsus „Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine“ hanke vaidlustuse asjus. Tallinna Ringkonnakohus tunnistas AS-i Eesti Raudtee hanke õiguspäraseks ning jättis KMG Inseneriehituse AS ja AŽD Praha s.r.o. kaebuse rahuldamata. Muuhulgas mõistis kohus KMG Inseneriehituse AS-lt ja AŽD Praha s.r.o.-lt AS Eesti Raudtee...
Kaubaveomaht Eesti Raudtee infrastruktuuril ulatus 2017. aastal 12,4 mln tonnini, mis võrreldes 2016. aastaga oli 1% madalam tulemus. Aasta lõppes aga positiivsel noodil, sest detsembris veeti kaupa 1,34 miljonit tonni, mida on 14,7 % enam kui möödunud aastal. Transiitveod moodustasid Eesti Raudteel liikunud vedudest 61%, olles kokku 7,59 mln tonni. Aastaga vähenes veomaht 5,5%. Kohalikus...

Pages

Kontaktandmed

AS Eesti Raudtee
Toompuiestee 35
15073 Tallinn
Tel: (+372) 615 8610
E-post: raudtee@evr.ee