Avalikkusele Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkus

 

Jätkusuutlike põhimõtete rakendamine on oluline nii ettevõtte pikaajalise majandusedu kui kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu võtmes. Jätkusuutlikkuse tagamisel mängivad rolli nii välised faktorid kui sisemised ressursid, hõlmates nii ettevõtte töötajaid, partnereid ja kliente kui ettevõtte mainet.

Jätkusuutlikkuse tagamiseks lähtub Eesti Raudtee järgmistest väärtustest:

  • Koostöö
  • Efektiivsuse tagamine
  • Majandus-poliitilise keskkonna tajumine
  • Usaldusväärsus ja maine
  • Targad investeerimisotsused