Avalikkusele Kõneisikud

Kõneisikud

 

Eesti Raudtee tegevust puudutavate päringutega tegeleb eeskätt kommunikatsioonijuht. 

Monika Kaljusaar

Tel: +372 615 8677

E-mail: monika.kaljusaar@evr.ee

 

Oma vastutusalasse puudutavates küsimustes on kõneisikuteks valdkondlikud eksperdid.

 

Kogu ettevõtte tegevus

Erik Laidvee

Juhatuse esimees-peadirektor

 

Ettevõtte finantstegevus

Andrus Kimber

Juhatuse liige-finantsdirektor

 

Liiklusjuhtimine

Sergei Fedorenko

Juhatuse liige-liiklusdirektor

 

Reisijatevedu

Peep Õim

Reisiveo korraldamise osakonna juhataja

 

Kaubaveod

Toomas Uiboupin

Äriarendusjuht

 

Ohutus

Ivan Kappanen

Ohutusdirektor

 

Marius Kupper

Turvajuht