Avalikkusele Kriisireguleerimine

Kriisireguleerimise ülesanded

 

  • koostada võimaliku hädaolukorra väljaselgitamiseks raudtee riskide hinnang (riskianalüüs)
  • välja selgitada hädaolukorra vältimise ja hädaolukorra tagajärgede leevendamise võimalused
  • koostada kriisireguleerimisplaanid
  • valmistada ette hädaolukorra lahendamise struktuurid
  • tagada hädaolukorra lahendamiseks vajalikud ressursid
  • lahendada hädaolukord
  • taastada kriisieelne seisund
  • korraldada kriisireguleerimisalane koolitus

KOOSTÖÖ erinevate riiklike institutsioonidega (Päästeamet/päästekeskused, Politseiamet/prefektuurid, maavalitsused, KOVid)

 

AS Eesti Raudtee kriisireguleerimise põhimõtted

1. Ennetamine

       - seadusandlus, normatiivid, riskianalüüsid

       - tegutsemiskavad, juhtimissüsteemid

       - õppused

2. Reageerimine

       - plaanide käivitamine

       - operatiivne juhtimine

       - päästetööde teostamine

3. Avariitagajärgede likvideerimine

       - tagajärgede likvideerimine

       - kriisieelse seisundi taastamine