Avalikkusele Meedia

Meedia

 

Suhtluses avalikkuse ja meediaga lähtub Eesti Raudtee järgmistest põhimõtetest:

  • Info jagamisel on esmatähtis korrektsus – teavitus toimub võimalikult lühikese viiteajaga, kuid kiirusel, mis võimaldab tagada info õigsuse.
  • Info on edastatud objektiivselt ja neutraalselt, lähtub faktidest ja võrdse kohtlemise printsiibist.
  • Eesti Raudtee võtab vastutuse turvalise keskkonna tagamise eest majandataval infrastruktuuril, seades esikohale ohutuse küsimused läbi kriisijuhtimise ja elanikkonna harimise raudteeohutuse valdkonnas.

 

Eesti Raudtee tegevust puudutavate päringutega tegeleb eeskätt kommunikatsioonijuht.

Kontakt:

Monika Lilles

Tel: +372 615 8677

E-mail: monika.lilles@evr.ee