Clients and partners The Ministry of Economic Affairs and Communications

The Ministry of Economic Affairs and Communications (MKM)

 

AS Eesti Raudtee on riigile kuuluv äriühing ning kuulub riiki esindava Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.

Ministeerium reguleerib transpordi, energeetika, majandusarengu, ettevõtluse, infoühiskonna, posti, side ning siseturu valdkonda.