Igale Eesti Raudtee üksusele püstitatakse eesmärgid ja tegevuskavad, mis garanteerivad ettevõtte juhtimissüsteemi pideva parendamise. Juhtpõhimõtted on ettevõttes kõigile töötajatele ja meie organisatsiooni heaks töötavatele partneritele kohustuslikuks järgimiseks.

  • Arendame järjepidevalt personali oskusi raudteetaristu sujuva toimimise, majandamine ja hoolduse tagamiseks.
  • Tagame raudteetaristu maksimaalse läbilaskevõime läbi kvaliteetse liiklusjuhtimise ja minimiseerime taristurikete arvu.
  • Teeme omalt poolt kõik võimaliku, et raudteetaristut on ohutu kasutada, sellel saab ohutult töötada ning see ei ohusta meid ümbritsevat keskkonda.
  • Juhime oma tegevusi vastavuses kehtivate õigusaktidega ning edendame töötajate keskkonnateadlikkust.
  • Eelistame raudtee ehituses, remondis ja hoolduses keskkonnasõbralikumaid vahendeid, et vältida looduse saastumist.
  • Rakendame raudtee taristul meetmeid vältimaks ja vähendamaks keskkonna saastumist ning saastumise ohtu.
  • Arendustegevuste planeerimisel analüüsime ja arvestame keskkonnamõjusid eesmärgiga neid minimiseerida.