Ettevõttest Logistika- ja Transiidi Assotsiatsioon

Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon

 

MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (LTA, endine Transiidi Assotsiatsioon ehk TRASS) loodi viie juhtiva transiidi ja raudteevedudega tegeleva firma poolt 19. septembril 2001. aastal. LTA on vabatahtlik mittetulundusühing, mille peamine eesmärk on rahvusvahelise logistika ja kaubavahetuse arendamine Eestis.

Ühingu juhtimise kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, igapäevast tegevust suunab ning viib ellu juhatus.

Praktiliseks eripäraks on Ühingu puhul asjaolu, et selle tegevusest võtavad üldkoosolekute kaudu aktiivselt osa kõik Assotsiatsiooni liikmed.

Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni missiooniks on tagada Eestit läbiva rahvuvahelise logistika ja transiidi ahela stabiilsus ning jätkusuutlik areng.

kodulehekülg www.transit.ee

 

Logistikaklaster

Eesti Logistikaklaster on ühisprojekt, mis keskendub liikmete rahvusvahelisele turundusele, Eesti logistiliste eeliste tutvustamisele sihtturgudel, vabasid ressursse hõlmavale tootearendusele, logistikaalastele haridusküsimustele ning ettevõtete koostööle IT vallas.

www.transit.ee/logistikaklaster