Ettevõttest UIC

Rahvusvaheline Raudteede Föderatsioon (UIC)

 

UIC on rahvusvaheline raudteede organisatsioon, mis asutati 1922. aastal eesmärgiga kehtestada raudteede tehnilised normid ja reeglid ning arendada rahvusvahelisi raudteevedusid. UIC poolt välja töötatud standardeid ja praktikat on rakendatud laialdaselt üle kogu maailma. Tänapäeval on organisatsiooniga ühinenud 72 aktiivset liiget, 59 assotsieerunud liiget ja 33 vaatlejaliiget. Organisatsiooni poolt on aastate jooksul välja töötatud suur kogus tehnilist dokumentatsiooni, mis on kasutust leidnud raudtee infrastruktuuri ja veeremi arendamisel ja kasutamisel.

UIC nõukogu otsustas 2004. aasta novembris, lähtudes muutuvast olukorrast raudtee turul ja Euroopa Komisjoni poolt arendatavast raudteede koostalitluse alase seadusandluse rakendamisest, uuendada organisatsiooni struktuuri ja strateegiat. Esmasteks ülesanneteks jäid tehnilise koostöö arendamine liikmesriikide vahel ja kogu raudtee süsteemi ühtlustamine. Peamised valdkonnad, milliste arendamises UIC näeb oma osa on

  • raudtee infrastruktuuri ja selle juhtimise arendamine
  • koostalitlus ja ohutus
  • standardimine ja
  • raudteede strateegilised küsimused.

Ühtlasi näeb UIC oma rolli ka Euroopa raudtee ja infrastruktuuri ettevõtjate liitude, nagu CER (Community of European Railways) ja EIM (European Infrastructure Managers) vaatepunktide kujundamisel.

kodulehekülg  www.uic.asso.fr.