Kliendile ja partnerile EVR Cargo

AS EVR Cargo

 

Eesti Vabariigile kuuluv kaubavedusid teostav ettevõte, mis lisaks kaubaveole rendib vaguneid ning ehitab ja hooldab veeremit