Kliendile ja partnerile Hankeplaan

Infoks hangetel osalejatele, kes soovivad kasutada välisriigi kutsekvalifikatsiooniga isikuid kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste täitmisel:  hankes osalemise eelduseks on välisriigi kutsekvalifikatsiooni kutsetunnistuse tunnustamismenetluse läbimine ning vastava kvalifikatsiooni Eesti pädeva asutuse poolt tunnustamine.

NB! Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kord.docx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS eesti Raudtee hankeplaan 2017 aasta

   

jrk
nr
Hanke
nimetus
CPV koodi kirjeldus Hanke ese
A- asjad,
T- teenus,
E-ehitustöö
Algataja
(vastutav
üksus)
Eeldatav
hanke-
menetluse
alustamise
aeg (kvartal)
1 MS Project pilveteenus IT teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
2 Kahveltõstuki ost Kahveltõstukid. A Tehnikagrupp I kvartal
3 Rööbaste ultraheli kontrolli seadmete soetamine Raudteeseadmed. A Teeamet I kvartal
4 R50 ja R65 tüüpi pöörmeosade tarne Raudtee-ehitusmaterjalid ja -seadmed. A Teeamet I kvartal
5 Rööbaste lihvimine Raudteerööbaste hooldusteenused. T Teeamet I kvartal
6 Tuleohutuse tagamine Tallinna hoonetes-sisevesikute demonteerimine ja vajaliku veehulga tagamine Tuletõrjeseadmete hooldusteenused. T Kinnisvaraamet I kvartal
7 Fastclip rööpakinnituste tarne Rööpaklambrid, alusplaadid ja tõmmitsad. A Teeamet I kvartal
8 Raasiku veoalajaama alaldamissüsteemi rekonstrueerimine Raudteealajaamade ehitustööd. E Elektrivõrk. Amet I kvartal
9 UPS-id Tapa-Narva ostmine Elektriakud. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
10 UPS-id Valga-Koidula ostmine Elektriakud. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
11 Tapa-Tartu ülesõitude rek.  - montaaz ja materjalid (11 tk) Raudteealased insener-tehnilised teenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
12 Internetiühendus (sideteenus)  Internetiteenuse pakkujad. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
13 Printimise kulumaterjal Värvikassetid laserprinteritele/faksimasinatele. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
14 Töökoha rendiseadmed (arvutid, monitorid, printerid, multifunktsionaalid, jne.) Kontorimasinad ja arvutid, nende seadmed ja tarvikud, v.a mööbel ja tarkvarapaketid. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
15 Valveseadmete hooldushange  Turvateenused. T Turvaosak I kvartal
16 Oracle andmebaaside tarkvara tugiteenused I Tarkvara tugiteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
17 Toiteseadmete akud (sideseadmed) Elektriakud. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
18 Omanikujärelevalve teenuse tellimine Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere kapitaalremondi töödele Ehitusjärelevalve. T Ehitusosakond I kvartal
19 Varustusosakonna vagunite 25tk ja  päästerongi platvormi remont  Õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused. T Tehnikagrupp I kvartal
20 Teebrigaadide raskeveokid (SISU) 3 tk. Raskeveokid. A Tehnikagrupp I kvartal
21 Pöörmeprusside tarne Pöörangu osad. A Teeamet I kvartal
22 Raadilinkide ja juurdepääsuvõrgu tugiteenused Raadiosideseadmete hooldusteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
23 Tuumikvõrgu tugiteenused Sidesüsteemide hooldusteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
24 IT tarvikute ja varade äriklientide veebipoodide raamlepingud Arvutiseadmed ja nende tarvikud. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
25 Toiteseadmete hooldusteenused Elektrisüsteemide remonditeenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
26 10kV õhuliini kaitsevööndis võsaraietööd 2017  Mitmesugused metsandusega seotud teenused. T Elektrivõrk. Amet I kvartal
27 Aegviidu paralleelühenduse posti asendamine Raudteealajaamade ehitustööd. E Elektrivõrk. Amet I kvartal
28 Narva vaksalihoone ümberehitus Hoonete ehitustööd. E Kinnisvaraamet I kvartal
29 Graniitkillustiku tarne Killustik. A Teeamet I kvartal
30 Narva  jaama CTC j a ET Siemensi riist- ja tarkvara Andmesideseadmed. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
31 juurdepääsuvõrgu (UMUX) moderniseerimine Andmesideseadmed. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
32 Puitliiprite tarne Liiprid. A Teeamet I kvartal
33 Tuumikvõrgu E4G seadmed  Andmesideseadmed. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
34 Akude vahetus Elektriakud. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
35 Pöörmeajamid LH LJS Raudteeseadmed. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
36 Hüdroisalatsiooni materjalide ostmine Mitmesugused ehitusmaterjalid. A Teeamet I kvartal
37 Isolaatorite tugivarraste ost (puittraavesite asendamiseks) Konstruktsioonid ja detailid. A Elektrivõrk. Amet I kvartal
38 Sildade uurimistööd 3tk.
Koidula, Tallinn, Keila
Silla ülevaatusteenused. T Teeamet I kvartal
39 Silla (km 99,621) tugiosade kinnitamine Raudteeviaduktide ehitustööd. E Teeamet I kvartal
40 Tallinnas Tehnika 16E veetrassi ehitus Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd. E Kinnisvaraamet I kvartal
41 Tallinn-Keila-Paldiski-Riisipere liiklusjuhtimissüsteemi rekonstrueerimine Liiklusjuhtimisseadmete paigaldamine. E Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
42 Tln-Keila-Paldiski magistraalside projekteerimine ja ehitamine Sideliinide ehitustööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
43 AS Eesti Raudtee vara, tehnika rikke ja ärikatkestuskindlustus 2017/2018 Kindlustusteenused. T Eelarve ja majandusarvest osak I kvartal
44 Klooga-Paldiski õhuliini ehitus (Elektrivarustuse tagamine) Elektripaigaldustööd. E Elektrivõrk. Amet I kvartal
45 Rööbaste kokkukeevitus  Raudteerööbaste hooldusteenused. T Teeamet I kvartal
46 Raudtee toppimistööd  Raudteerööbaste hooldusteenused. T Teeamet I kvartal
47 Platvormide servadele kombatava pinna rajamine Saue-Riisipere-Paldiski lõigul  (16 tk) Pinnakattetööd. E Kinnisvaraamet I kvartal
48 Tallinna trafoalajaam "Reisijate" - siseruumide ja fassaadi remont Kapitaalremont- ja renoveerimistööd. E Kinnisvaraamet I kvartal
49 Raamlepingud elektrimaterjalide ostmiseks Elektriseadmete osad ja tarvikud. A Hankeosak I kvartal
50 Tehnoloogiline sidelahenduse moderniseerimine Side infrastruktuur. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
51 AS Eesti Raudtee vastutuskindlustus 2017/2018 Kindlustusteenused. T Eelarve ja majandusarvest osak I kvartal
52 Varahalduse infosüsteem Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
53 Laohalduse tarkvara Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
54 Raideri (koos lisaseadmetega) ostmine  Traktorid. A Tehnikagrupp I kvartal
55 Piirkondade IT töökoha tugiteenused IT teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
56 Teeameti tööriistad Raudteeseadmed. A Teeamet I kvartal
57 Truubitorude tarne Teetruubi elemendid. A Teeamet I kvartal
58 KB tüüpi rööpakinnituste hooldustööd Raudteerööbaste hooldusteenused. T Teeamet I kvartal
59 Ülekäigukohtade ohutusprogramm, II etapp Raudteeületuskohtade ehitustööd. E Ehitusosakond I kvartal
60 Elering AS-i tellimusel 6 kV õhuliini ümberehitustööd Keskpinge paigaldustööd. E Elektrivõrk. Amet I kvartal
61 Lagedi-Maardu km 4,49 metallsild korrosioonitõrje ja värvimine Sildade ehitustööd. E Ehitusosakond I kvartal
62 AS Eesti Raudtee maa-alade koristamine ja niitmine 2017 Maa-alade hooldusteenused. T Kinnisvaraamet I kvartal
63 Puitliiprite üksikvahetus  Raudteerööbaste hooldusteenused. T Teeamet I kvartal
64 Tallinn, Tartu, Valga seadmestiku vahetus (paigaldus) (9 tk) Raudtee signalisatsioonitööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
65 Releeplokkide arvutipõhine automaatkontrollstend Elektroonilised mõõturid. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
66 Ooteplatvormide vuukide täitmine, grafiti eemaldus, konstruktsioonide üle värvimine Remondi- ja hooldusteenused. T Kinnisvaraamet I kvartal
67 Keskpinge isolaatorite ost (puittraavesite asendamiseks) Elektriisolaatorid. A Elektrivõrk. Amet I kvartal
68 Välisjaotuskilpide asendamine Elektrijaotusseadmete elektripaigaldustööd. E Elektrivõrk. Amet I kvartal
69 Defektoskoopia aparaadi ost keeviste kontrollimiseks Raudteeseadmed. A Teeamet I kvartal
70 Betooni tarnimine truubitöödel Kaubabetoon. A Teeamet I kvartal
71 Platvormide ja territooriumi heakorrateenus
(Balti jaama-Reisijate tn.kinnistu;Saue-Riisipere/Paldiski,Lagedi,Nelijärve; Vesse-Lilleküla-Padula)
Puhastusteenused. T Kinnisvaraamet I kvartal
72 Materjalid raudteeülekäigukohtade ohutuse parandamiseks (18 ülekäiku) Turvatõkked. A Kinnisvaraamet I kvartal
73 Pehkinud mastide asendamine  Õhuliinide ehitamine. E Elektrivõrk. Amet I kvartal
74 Ekskaavatori rent truubitöödel Juhiga mullatöömasinate rent. T Teeamet I kvartal
75 Vasalemma-Riisipere km 64,69 metallsild korrosioonitõrje ja värvimine Sildade ehitustööd. E Ehitusosakond I kvartal
76 Tartu Kabeli tn alajaama katusekatte vahetus ja uue sillutisriba ehitamine Katusekonstruktsioonide ja -katete püstitus- ja seonduvad tööd. E Kinnisvaraamet I kvartal
77 Raadiolinkide moderniseerimine Valga-Koidula  liinil Sideliinide ehitustööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
78 Kaablivarude soetamine Sidekaablid. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
79 Tapa-Tartu ülesõitude rek.  - paigaldus (11 tk) Raudtee signalisatsioonitööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
80 Traktorite hooldusteenused Mootorsõidukite ja nendega seotud vahendite remondi- ja hooldusteenused. T Tehnikagrupp I kvartal
81 Veoautode hooldusteenused Mootorsõidukite ja nendega seotud vahendite remondi- ja hooldusteenused. T Tehnikagrupp I kvartal
82 Tallinn-Keila kapremondi käigus kontaktvõrgu projekteerimine Elektrivõrkude projekteerimisteenused. T Elektrivõrk. Amet I kvartal
83 Pealekeevituse seade Raudteeseadmed. A Teeamet I kvartal
84 Heina viadukti demonteerimine Raudteeviaduktide ehitustööd. E Teeamet I kvartal
85 Monitooringu rakendus + arendustööd (Telko+IT) Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine. T Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
86 Juurdepääsuvõrgu ja magistraalside kulumaterjalid (muhv, kaablisidemed, isoleermaterjal, klemmid, kinnitusvahendid), jooksvalt, iaga- aastane Kaabliühenduskomplektid. A Tehnol. ja turvangusüst amet I kvartal
87 Ürituste korraldamisega seotud teenused Ürituste korraldamisega seotud teenused. A Kommunikats.osak I kvartal
88 Korporatiivkingitused Kingitused ja auhinnad. A Kommunikats.osak I kvartal
89 Tulemüüri tarkvaratugiteenused Tarkvara tugiteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
90 Manöövriraadioside moderniseerimine Raadiovõrk. A Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
91 Sorteermäe kompressorite hooldus Kompressorite remondi- ja hooldusteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
92 Pöörmerullikute tarne Raudtee-ehitusmaterjalid ja -seadmed. A Teeamet II kvartal
93 Karula jaam km 526,41 raudbetoon sild kaldasammaste betoonpindade remont Sildade ehitustööd. E Ehitusosakond II kvartal
94 Lagedi-Maardu km 5,91 metallist viadukt raudtee ballasti vahetus, hüdroisolatsiooni taastamine Sildade ehitustööd. E Ehitusosakond II kvartal
95 Rööbasahelate kodeerimise süsteemi ümberehitamine Tartu-Koidula Raudtee signalisatsioonitööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
96 HotBox varuosad Raudteeseadmed. A Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
97 Raasiku veoalajaama ja Lagedi kontaktvõrgu posti mootorajamite asendamine Rippkontaktvõrkude ehitustööd. E Elektrivõrk. Amet II kvartal
98 110kV varuosad Liigpingepiirikud. A Elektrivõrk. Amet II kvartal
99 HotBox konteinerite konditsioneerid14 tk   Kliimaseadmed. A Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
100 turvangusüsteemide väliseadmete varuosad Raudteeseadmed. A Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
101 Liikluse infosüsteemi arendustööd (VJS, ARM SPV, Infoset21, jne.) Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine. T Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
102 Pukk-kraanade renoveerimise II etapp 2tk. Õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused. T Tehnikagrupp II kvartal
103 Prožektorimastide vundamentide remont 2017 Vundamenditööd.   Elektrivõrk. Amet II kvartal
104 Fastclip tüüpi rööpakinnituste hooldustööd Raudteerööbaste hooldusteenused. T Teeamet II kvartal
105 Projekteerimistööd sildade ümberehitusel truupideks Silla projekteerimisteenused. T Teeamet II kvartal
106 Keeni jaama elektripaigaldiste renoveerimine (proejkt. + tood) Elektripaigaldustööd. E Kinnisvaraamet II kvartal
107 Puka jaama elektripaigaldiste täielik väljavahetamine (projekt,+ tööd) Elektripaigaldustööd. E Kinnisvaraamet II kvartal
108 Vaivara ETS posti katuse remonttööd koos projekteerimisega Katusekonstruktsioonide ja -katete püstitus- ja seonduvad tööd. E Kinnisvaraamet II kvartal
109 MS Dynamics AX infosüsteemi arendustööd (raamatupidamine, personal, ladu) Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine. T Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
110 Pony infosüsteemi arendustööd Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine. T Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
111 Magistraalkaablite remont (puka-Keeni, Oru-Vaivara) Sideliinide ehitustööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
112 Raudteekraana renoveerimine Õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused. T Tehnikagrupp II kvartal
113 Rööpakeevituse agregaadi  soetamine Raudteeseadmed. A Tehnikagrupp II kvartal
114 Teebrigaadide hooldusautod 4 tk. Eriotstarbelised mootorsõidukid. A Tehnikagrupp II kvartal
115 Rongi raadioside repiiterite (4tk) ost Raadiojaamad. A Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
116 Ülesõidukohtade asfalteerimistööd Sillutus- ja asfalteerimistööd. E Teeamet II kvartal
117 Ülemiste Gats ja adminhoone sise- ja välikoristus Puhastusteenused. T Kinnisvaraamet II kvartal
118 10kV õhuliinide puittraaversite asendamine Elektrisüsteemide remonditeenused. T Elektrivõrk. Amet II kvartal
119 Siemens interlockingu varuosad Dispetšersüsteem. A Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
120 Trafoalajaamade 0,4kV jaotlate asendamine Elektrijaotusseadmete elektripaigaldustööd. E Elektrivõrk. Amet II kvartal
121 Valga ETS posti jaamakorraldaja ruumi remont ja elektrisüsteemi vahetus, I korruse koridori põrandakatte uuendamine Kapitaalremont- ja renoveerimistööd. E Kinnisvaraamet II kvartal
122 Saue-Valingu-Keila-Riisipere ja Keila-Paldiski liini platvormide varikatuse veetiheduse parandamine  Katusekonstruktsioonide ja -katete püstitus- ja seonduvad tööd. E Kinnisvaraamet II kvartal
123 CTC Neman laiendus Tallinn-Tapa (LH LJS) Liiklusjuhtimisseadmete paigaldamine. E Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
124 Elektritsentralisatsiooni süsteemide varuosad Andmesideseadmed. A Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
125 Lagedi jaama kaablikarbiku ehitus Sideliinide ehitustööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
126 Ülemiste jaama kaablikanalisatsiooni ehitus ja kaablite ümberpaigutamine Sideliinide ehitustööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
127 Sidemastide hooldus Telekommunikatsiooni infrastruktuuri hooldusteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet II kvartal
128 Uute veoalajaamade varuosad Elektriseadmete osad ja tarvikud. A Elektrivõrk. Amet II kvartal
129 Elroni välistoide ehitus Tartu jaamas Elektrivarustuspaigaldised. E Elektrivõrk. Amet II kvartal
130 Elektersoojenduse kütteelemendid 2017 Elektrilised küttetakistid. A Elektrivõrk. Amet II kvartal
131 Ülesõitude välisvalgustuse rekonstrueerimine ja ehitus Välisvalgustuse paigaldamine. E Elektrivõrk. Amet II kvartal
132 AS Eesti Raudtee jaamade pöörmete käsitsi lumetõrje 2017/2018 Lumekoristusteenused. T Teeamet III kvartal
133 Isoleerlukkude tarne Raudteematerjalid. A Teeamet III kvartal
134 Ülemiste vaguniaeglustite moderniseerimine Raudteejaamade ehitustööd. E Tehnol. ja turvangusüst amet III kvartal
135 Liiklusgraafikute rakendus (LH LJS) Raudteeliikluse juhtimistarkvara arendusteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet III kvartal
136 Serverikeskuste moderniseerimine Serverid. A Tehnol. ja turvangusüst amet III kvartal
137 Turvateenuse hange AS Eesti Raudtee objektidel Turvaseadmete remondi- ja hooldusteenused. T Turvaosak III kvartal
138 Tallinn-Keila kapremondi käigus kontaktvõrgu materjalide ost Raudtee elektripaigaldised. A Elektrivõrk. Amet III kvartal
139 Mehhaniseeritud lumetõrje,CM-2  2017/2018 Raudteetranspordi tugiteenused. T Teeamet III kvartal
140 Mehhaniseeritud lumetõrje ekskavaatoriga 2017/18 Raudteetranspordi tugiteenused. T Teeamet III kvartal
141 Teerajatiste monitooringu tarkvara Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine. T Tehnol. ja turvangusüst amet III kvartal
142 Virtuaalkeskkonna riistvara laiendus Võrguserverid. A Tehnol. ja turvangusüst amet III kvartal
143 Enterprise varunduse andmemassiiv Võrguserverid. A Tehnol. ja turvangusüst amet III kvartal
144 Kaugseire süsteemi arendamine rongi raadioside repiiterite antenni-feeder traktide kontrollimiseks. Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine. T Tehnol. ja turvangusüst amet III kvartal
145 Platvormide ja territooriumi heakorrateenus (Balti jaama-Reisijate tn.kinnistu;Saue-Riisipere/Paldiski,Lagedi,Nelijärve; Vesse-Lilleküla-Padula) Puhastusteenused. T Kinnisvaraamet IV kvastal
146 Veduriteenus teemõõduvaguni transportimisel 2017 Raudteeveoteenused. T Teeamet IV kvartal
147 Teemõõduvaguni rent Raudteeveoteenused. T Teeamet IV kvartal
148 Heakorratööde tegemine Tapa ja Tamsalu raudteejaamade kinnistutel  Maa-alade hooldusteenused. T Kinnisvaraamet IV kvartal
149 Heakorratööde tegemine Tapa, Rakvere, Kohtla, Jõhvi ja Narva kinnistutel ja hoonetes Maa-alade hooldusteenused. T Kinnisvaraamet IV kvartal
150 Heakorratööde Põhja piirkonna kinnistutel ja hoonetes Puhastusteenused. T Kinnisvaraamet IV kvartal
151 Oracle andmebaaside tarkvara tugiteenused II Tarkvara tugiteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet IV kvartal
152 Microsoft Dynamics AX tarkvara tugiteenused Tarkvara tugiteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet IV kvartal
153 Küttesüsteemide hooldus (Vedelkütusega katelde hooldus, gaasikatelde hooldus, soojuspumpade hooldus;Kaugkütte soojasõlmede hooldus;Elektikatelde hooldus) Keskkütteseadmete remondi- ja hooldusteenused. T Kinnisvaraamet IV kvartal
154 MS Exchange tugiteenused Tarkvara tugiteenused. T Tehnol. ja turvangusüst amet IV kvartal
155 Maagaas 2018 Gaaskütused võrgu kaudu. A Kinnisvaraamet IV kvartal
156 Diislikütus 2018 Diislikütus. A Kinnisvaraamet IV kvartal
157 Fekaali- ja reoveemahutite tühjendamine Heitmekogumiskaevude või settekaevude tühjendamisteenused.   Kinnisvaraamet IV kvartal
158 Porivaipade puhastus ja rent Ruumide puhastusteenused. T Kinnisvaraamet IV kvartal
159 Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldus                                                  Jahutusseadmete remondi- ja hooldusteenused. T Kinnisvaraamet IV kvartal
 

 

Käesolev hankeplaan on informatiivse sisuga, ei ole ettevõttele kohustuslik ning võib ajas muutuda.    
Hanketeated avaldatakse AS Eesti Raudtee kodulehel ja/või riigihangete registris.    
Täiendava info saamiseks palume pöörduda e-kirja teel hankeosakond@evr.ee    
Viimane muudatus 17.01.2017

 

 

 

ARHIIV 2015 a.

2015 aasta II poolaasta hankeplaan

II - kvartali hankeplaan

I - kvartali hankeplaan

ARHIIV 2014 a.

II -poolaasta hankeplaan