Kliendile ja partnerile Koidula piirijaam

Koidula raudteepiirijaam

 

Viimaste aastate suurim taristu arendamise projekt Eestis on 2011. aastal avatud Koidula raudteepiirijaam Kagu-Eestis. Euroopa Liidu kaasaegseima piirijaama rajamine Eesti-Vene piirile oli oluline transpordi- ja regionaalpoliitiline eesmärk, millel on positiivne mõju nii riikidevahelisele kaubavahetusele kui reisijateveole.

Lisaks kaasaegsete tingimustega veoste kontrolliks riigipiiril loob jaam tingimused kõikide kaubagruppide veoks, eriti aga konteinervedude arenguks ja loomsete-taimsete kaupade veoks, näiteks fütosanitaarülevaatust vajavate kaupade kontrolliks.

  • 10 rööpapaari
  • 92 hektarit
  • 22,7 kilomeetrit rööbasteid
  • Jaamakompleksis ka tolli- ja veterinaarkontrolli hoone ning vedurite ja vagunite tehnohooldepunkt
  • Sõlmpunkt Eesti, Venemaa ja Läti vahel
  • Läbilaskevõime kuni 15 rongipaari ööpäevas