Kliendile ja partnerile Sillamäe

Sillamäe Sadam

 

AS Sillamäe Sadam on Eesti suuruselt teine merekaubasadam, mis etendab üha kasvavat rolli Eesti ja eriti Kirde-Eesti transpordisüsteemis ning majanduses tervikuna.

Sillamäe Sadam asub kõgiest 25 km kaugusel Euroopa Liidu - Venemaa piirist ning võimaldab seega kaupade tõhusat transiiti naaberpiirkondade vahel:

  • Venemaa ning SRÜ idas
  • Skandinaavia ning Euroopa Liit läänes

Multifunktsionaalse sadamana omab Sillamäe Sadam infra- ja superstruktuure, mis võimaldavad kõikide kaubagruppide käsitlemist alates nafta- ja puistekaupadest kuni konteinerkaupadeni.

Süvis kaide ääres on kuni 16 m, mis võimaldab teenindada kõiki laevu, mis sisenevad Läänemerre läbi Taani väinade.

 

Sillamäe Sadam (SILPORT) on:

  • Euroopa Liidu kõige idapoolsem sadam
  • süvasadam
  • laevatatav aastaringselt
  • multifunktsionaalne sadam
  • eraomandis
  • I tüüpi tolli vabatsoon