Avalikkusele OLE

Operation Lifesaver Estonia (OLE)

 

AS Eesti Raudtee on OLE asutaja- ja tegevliige.

OLE missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ja selle tagajärjel hukkunute ning vigastatute arvu.

OLE tegevuse aluseks on vabatahtlikud OLE esitlejad, kes viivad läbi raudteeohutuse alaseid koolitusi üle Eesti nii koolides kui ka töökollektiivides.

Hea ülevaate OLE tegemistest ja ka Eestis toimunud raudteeinsidentidest saab OLE koduleheküljelt.