Avalikkusele Rongiliikluse mõju keskkonnale

Rongiliikluse mõju keskkonnale

 

AS Eesti Raudtee lähtub igapäevatöös põhimõttest vähendada oma tegevusega keskkonnamõju nii palju kui võimalik.

Selleks püüame maksimaalselt suure osa ettevõttes tekkivatest jäätmetest suunata taaskasutusse. Kasutades keskkonnakaitsematerjale hoiame ära pinnase ja veekogude saastumist.

Meil on kasutusel parimad võimalikud ja majanduslikult tasuvad tehnoloogiad.

Jälgime seadusandluse ja avalikkuse nõudmiste muutusi, et olla kindlad oma tegevuste seaduslikkuses ja keskkonnasõbralikkuses.

Teeme enamat kui õigusaktid meid kohustavad ning järgime üldtunnustatud häid tavasid.