Avalikkusele Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon

Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon

 

AS Eesti Raudtee on Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni asutaja- ja tegevliige.

Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon on keskkonnateadlike ja -hoidlike ettevõtete esindusorganisatsioon, mis on juba 10 aasta vältel teinud koostööd nii avaliku sektori, ettevõtete kui keskkonnaorganisatsioonidega, eesmärgiga edendada rohemajandust Eestis.