Avalikkusele Ühiskondlik vastutus

Ühiskondlik vastutus

 

Äritegevuse kasvav  mõju ühiskonnale seab kõrgendatud nõudmised korporatiivsele käitumisele nii juhtimis- ja planeerimistegevuse kui investeerimisotsuste vallas.

Eesti Raudtee lähtub igapäevases tegevuses ühiskondliku vastutuse põhimõtetest

  • Vastutustundlik juhtimine, sh jätkusuutlikkuse tagamine
  • Sotsiaalselt vastutustundlik investeerimistegevus
  • Keskkonnasäästlikkus