Avalikkusele Reisijatevedu

Reisijatevedu

 

Viimastel aastatel Eesti Raudtee poolt tehtud investeeringud on muutnud reisiliikluse märkimisväärselt mugavamaks – suurenenud on rongide liikumiskiirus ja -sagedus ning vähenenud müra- ja vibratsioonitase.

Tehniliste tingimuste kiire areng, mis võimaldab pakkuda lisamugavusi reisijaile, suurendab ka raudteel liikumise ohtusid. Turvalisuse tagab ühelt poolt raudtee infrastruktuuri tehniline seisukord, teisalt inimeste teadlikkus raudteeohutusest. Käesoleva aasta üheks suurimaks ohutusalaseks väljakutseks on raudteel liiklejate häälestamine rongide liikumiskiiruste ja liiklustiheduse kasvule.

Eesti Raudtee infrastruktuuril opereerib kaks reisijateveoga tegelevat ettevõtet.

Siseriiklikke vedusid opereerib riigile kuuluv AS Eesti Liinirongid, kes pakub Elroni kaubamärgi alt üleriigilist reisiveoteenust uute Stadler FLIRT elektri- ja diiselrongidega. www.elron.ee

 

Tallinn-Peterburi-Moskva liini opereerib alates 10. juulist 2015 Venemaa Raudteede tütarettevõte FPK (Federalnaja Passazhirskaja Kompanija). 

Piletimüügiteenust pakub Eestis Go Rail. Täpsem info www.gorail.ee