Ettevõttest SOVET

SRÜ Raudteede Nõukogu Raudteetranspordi alal (SOVET)

 

SRÜ Raudteede nõukogu (Совет по железнодорожному транспорту) loodi 1992. aastal raudteede ühispargi vagunite ekspluateerimiseks, riikidevaheliste kauba- ja reisivedude normatiivaktide ja kokkulepete kooskõlastamiseks ja kehtestamiseks, raudteede ja veeremi ekspluatatsiooni reeglistiku kooskõlastatud kehtestamiseks, vastastikuste arvelduste süsteemi kehtestamiseks ja kasutamiseks jne.

Organisatsiooni raames on Eesti kokku leppinud SRÜ Raudteenõukogu raames teatud erisuste rakendamiseks kauba- ja reisvedudel SMGS ja SMPS rakendamisel, mis loovad vedudeks soodsamad tingimused.

Organisatsioonil on 17 liikmesriiki, Eesti osaleb Nõukogu tegevuses lepingu alusel. Otsused võetakse vastu Nõukogu istungjärkudel, mis toimuvad 2 korda aastas.

SRÜ Raudteede Nõukogu asub Moskvas, Novo Basmannaja 2.

kodulehekülg: www.sovetgt.org