Kaubaveomahud Eesti Raudteel november 2013

Kaubaveomahud Eesti Raudteel november 2013

 

2013. aasta 11 kuuga veeti Eesti Raudtee taristul 22,08 miljonit tonni kaupu, millest novembris 1,89 miljonit tonni. Võrreldes oktoobriga suurenes novembris veomaht 2,8 protsenti, kuid võrreldes eelmise aasta novembriga langes 12,5 protsenti. 11 kuu veomaht jäi eelmisele aastale alla 7,2 protsendi võrra.

Novembri veomahtude langus tulenes eelkõige nafta ja naftasaaduste veo vähenemisest. Veomaht oli kokku 1,08 miljonit tonni ja langus 18,8 protsenti. Ka teised suuremad kaubagrupid näitasid mõningast vähenemist.

11 kuuga veeti raudteel naftat ja naftasaaduseid kokku 13,78 miljonit tonni ning see oli eelmisest aastast 0,4 protsenti väiksem tulemus. Väetiste vedu ulatus 2,72 miljoni tonnini ning oli 5 protsenti madalam aastatagusest. Põlevkiviveod osutusid võrreldes mullusega 17,7 protsenti väiksemateks, moodustades kokku 2,64 miljonit tonni. Keemiakaupade maht ulatus 1,01 miljoni tonnini ja oli mullusest 44,8 protsenti madalam. Puistekaupu veeti raudteel 0,77 miljonit tonni ja maht langes 9,8 protsenti.

Transiit andis 11 kuuga veomahtu 17,01 miljonit tonni ning oli võrreldes eelmise aastaga 5,9 protsenti  väiksem. Kohalikes vedudes veeti samal perioodil 3,17 miljonit tonni kaupu ja mahud on võrreldes mullusega langenud 14,2 protsenti. Eksport-importveod moodustasid kokku 1,89 miljonit tonni ning vähenesid aastaga 6 protsenti.

Konteinereid veeti raudteel 11 kuuga 56 549 TEU-d ning mahud kasvasid 23,9 protsenti. Novembris veeti konteinereid 5 711 TEU-d, mis on eelmisest aastast 88 protsenti parem tulemus.

EVR Cargo vedas 11 kuuga 14,37 miljonit tonni kaupu, mis on mullusest 14,7 protsenti madalam tulemus. E.R.S.- i veomaht kasvas 11,1 protsenti ja oli kokku 7,71 miljonit tonni.