Kliendile ja partnerile Europrojektid Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele

Euroopa Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseeritud reisiplatvormide projekt

 

2008. aasta 7. novembril esitas AS Eesti Raudtee taotluse Euroopa Ühtekuuluvusfondi abi saamiseks projektile „Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele“.

 

Projekti lühikirjeldus:

AS Elektriraudtee on alustanud projekti uute rongide hankimiseks aastaks 2013. Lähtuvalt sellest on vajalik ümber ehitada ka AS EVR Infra infrastruktuuril olevad Elektriraudtee tööpiirkonnas asuvad 57 ooteplatvormi ning viia need seniselt kõrguselt 1100 mm standardis EVS 867:2003 nõutud kõrgusele 550 mm. 

Tööde käigus olemasolevad platvormid lammutatakse täielikult või osaliselt ning ehitatakse ümber, arvestades kehtiva standardi nõudeid, samuti korrastatakse ülekäigud ja ligipääsud. 

29. jaanuar 2009 allkirjastas majandus-ja kommunikatsiooniminister käskkirja nr 35, mille kohaselt rahuldati AS Eesti Raudtee taotlus Euroopa Ühtekuuluvusfondist abi saamiseks projektile „Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele“. Antud projekti prognoositud maksumus on 128 612 110 krooni ning Euroopa Ühtekuuluvusfondi poolt antava abi maksimaalne suurus on 120 895 383 krooni, mis moodustab 94% projekti kulude kogumaksumusest. 

Projektiga seotud kulutused on abikõlblikud alates 7. november 2008 kuni 31. märts 2011. 

 

Projekti edenemine ja tööplaan:

Platvormid renoveeritakse etappide kaupa. I etapp 17 platvormi renoveeritakse liinidel Keila-Paldiski ja Riisipere-Keila-Tallinn. Hange tööde teostaja leidmiseks toimus aprillis 2009. Hanke võitis KMG Inseneriehituse AS ja Niska & Nyssönen OY ühispakkumine. 
I etapi tööd loodetakse lõpetada märtsis-aprillis 2010. 
Teiste etappide ettevalmistustööd käivad täie hooga. 

Euroopa Ühtekuuluvusfondi abiga teostatakse projekti „Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele“ raames ka raudtee remonditöid Keila-Saue; Riisipere-Keila ja Paldiski-Keila liinidel. 
Riisiperes ja Vasalemmas nihutatakse raudteed kuna uued platvormid jäävad tee gabariiti sisse. 
Teistel ülalloetletud suundadel teostatakse teede tõstmist ja liiprite vahetust kuna eelnevate teeremonditöödeta ei vasta uute platvormide ehitusgabariit raudtee tehnokasutuseeskirjas sätestatud nõuetele. 
Hange raudtee remonditööde teostaja leidmiseks on läbi viidud ning töövõtuleping sõlmitud oktoobris. 
Tööde lõpetamise tähtajaks on planeeritud mai 2010.