Kliendile ja partnerile Europrojektid Reisijate turvalisuse tagamine

Euroopa Regionaalfondi kaasfinantseeritud reisijate turvalisuse projekt

 

2008. aasta 7. novembril esitas AS Eesti Raudtee taotluse Euroopa Regionaalfondi abi saamiseks projektile „Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas“

 

Projekti lühikirjeldus:

Rekonstrueeritavad reisiplatvormid asuvad AS EVR Infra infrastruktuuril järgmistes omavalitsusüksustes: Aegviidu vald, Tapa vald, Sonda vald, Püssi linn, Vaivara vald, Rakke vald, Tamsalu vald, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Palamuse vald, Tabivere vald, Tartu vald, Tartu linn, Ülenurme vald, Kambja vald, Vastse-Kuuste vald, Põlva vald, Põlva linn, Veriora vald, Räpina vald, Orava vald, Rae vald. 

Projekti raames on kavas rekonstrueerida 39 AS-le EVR Infra kuuluval infrastruktuuril asuvat reisirongide platvormi, mis on vananenud ning halvas tehnilises olukorras ja ei vasta reisijate ooteplatvormidele kehtestatud nõuetele. Tööde käigus olemasolevad platvormid lammutatakse täielikult või osaliselt ning ehitatakse ümber, arvestades kehtiva standardi nõudeid. Lisaks uutele platvormidele ehitatakse Tamsallu jalakäijate tunnel. Koos platvormide rekonstrueerimisega heakorrastatakse platvormiga külgnev territoorium ooteplatvormi ekspluatatsiooniks vajalikus mahus. 

6. jaanuar 2009 allkirjastas majandus-ja kommunikatsiooniminister käskkirja nr 1, mille kohaselt rahuldati AS Eesti Raudtee taotlus Euroopa Regionaalfondist abi saamiseks projektile „Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas“. Antud projekti prognoositud maksumus on 101 942 878 krooni ning Euroopa Regionaalfondi poolt antava abi maksimaalne suurus on 86 651 446 krooni, mis moodustab 85% projekti kulude kogumaksumusest. 

Projektiga seotud kulutused on abikõlblikud alates 7. november 2008 kuni 31.detsember 2010.

 

Projekti edenemine ja tööplaan:

Platvormid renoveeritakse etappide kaupa. 
I etapp - Tamsalu jalakäijate ülekäigutunneli ehitamine ja reisiplatvormide renoveerimine. Hange tööde teostaja leidmiseks toimus juunis 2009. Hanke võitis AS VolkerRail RTE, AS Viater Ehitus ja AS K-Most ühispakkumine. 
Käsil on teiste etappide ettevalmistustööd.