Kliendile ja partnerile Hankeplaan

Infoks hangetel osalejatele, kes soovivad kasutada välisriigi kutsekvalifikatsiooniga isikuid kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste täitmisel:  hankes osalemise eelduseks on välisriigi kutsekvalifikatsiooni kutsetunnistuse tunnustamismenetluse läbimine ning vastava kvalifikatsiooni Eesti pädeva asutuse poolt tunnustamine.

NB! Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kord.docx  

 

AS Eesti Raudtee hankeplaan 2018 aasta

Algataja
vastutav
üksus 
Hanke ese
A- asjad,
T- teenus,
E-ehitustöö
Hanke nimetus (kirjeldus) Planeeritud hanke
algatamine 2018
aasta kvartal
Telekomi/
turvangus.amet
E Andmekeskus Tehnika 26 ehitus 1
IT-tugiüksused T Liiklus IS Raudteeadministratsioon arendus  1
Arendus/
ehitusteenistus
E Tapa - Kadrina, km 191,713 silla projekteerimistööd 1
Arendus/
ehitusteenistus
E Vaeküla - Kabala, km 222,931 Kunda jõe silla remonditööd 1
Arendus/
ehitusteenistus
T Geodeetiline mõõdistustöö Pääsküla-Keila II peatee 1
Arendus/
ehitusteenistus
T Katastriüksuste moodustamine Tallinna, Narva ja Võru linnades 1
Elektriv. Amet E Elroni tellimusel välistoide ehitus Tartu jaamas /kirjeldus:Elroni rongide tarbeks seisuteede elektrivarustuse ehitus 1
Elektriv. Amet E Klooga-Paldiski 10kV õhuliini ehitus /kirjeldus:Lääne-Harjumaa liiklusjuhtimissüsteemi projekti raames olemasoleva Keila-Klooga 10kV õhuliini pikendamine Kloogast kuni Paldiski jaamani. 1
Arendus/
ehitusteenistus
E Keila 1 tee rekonstrueerimine 1
Arendus/
ehitusteenistus
E Keila ooteplatvormi rajamine /kirjeldus:Parema reisiliikluse tagamiseks täiendava ooteplatvormi rajamine Keila 1 tee äärde.  1
Arendus/
ehitusteenistus
T Riisipere-Turba raudtee mulde, pealisehituse ja sildade projekteerimine 1
Kinnisvaraosak. E  Valga ETS post hoone elektri- ja remonditööd /kirjeldus:Vanade elektripaigaldiste välja vahetamine, ruumide väiksed remionditööd (põrandakatte uuendamine, seinte värvimine) 1
Kinnisvaraosak. T AS Eesti Raudtee hoonete põrandate ja akende pesu  1
Kinnisvaraosak. T AS Eesti Raudtee maa-alade koristamine ja niitmine 1
Kinnisvaraosak. A Diislikütus 2018 1
Kinnisvaraosak. A Kontorimööbli ostmine koos paigaldusega /kirjeldus:Kontorimööbli ost, kohale viimine ning paigaldamine 1
Kinnisvaraosak. E Kopli jaama piirdeaia ehitus 1
Kinnisvaraosak. E Kopli jaama valvuri töökoha remont 1
Kinnisvaraosak. A Koristus ja hügieentarbed 1
Kinnisvaraosak. E Tallinna "Reisijate" trafoalajaama fassaadi remont  1
Kinnisvaraosak. T Tallinna TTA lao ja Keila veoalajaama projekteerimine 1
Kinnisvaraosak. E Tallinnas Tehnika 16E veetrassi ehitus /kirjeldus:Vee- ja kanalisatsiooni rajamine vastavalt projektile 1
Kinnisvaraosak. T Tapa vaksalihoone kommunikatsioonide projekteerimine /kirjeldus:Tapa vaksalihoone I etapp-projekteerimine, kommunikatsioonid - elekter, küte, vesi 1
Kinnisvaraosak. T Tapa veetorni katuse renoveerimisprojekt /kirjeldus:Tapa veetorni katus I etapp - ekspertiis + projekt 1
Tootmis/
varustusosak.
A Graniitkillustiku tarne 1
Tootmis/
varustusosak.
A Herbitsiidide tarne 1
Tootmis/
varustusosak.
A Puitliiprite tarne 1
Tootmis/
varustusosak.
A Pöörmeprusside tarne 1
Tootmis/
varustusosak.
A R50 ja R65 tüüpi pöörmeosade tarne 1
Tootmis/
varustusosak.
A SK50 tüüpi aluslappide tarne  1
IT-tugiüksused T Cisco tulemüüri turvauuenduste tugiteenused 1
IT-tugiüksused T Oracle andmebaaside tarkvara tugiteenused I 1
IT-tugiüksused T SPAM filtri turvauuendused tugiteenused 1
IT-tugiüksused A UPS-ide vahetus 1
Arendus/
ehitusteenistus
T Tapa-Tartu raudteeliini ehituse keskkonnamõju hindaja leidmine 1
finantsteenist. T AS Eesti Raudtee vara, tehnika rikke ja ärikatkestuskindlustus 2018/2019 1
finantsteenist. T AS Eesti Raudtee vastutuskindlustus 2018/2019 1
IT-tugiüksused T Dynamics 365  1
IT-tugiüksused T Infosüsteem Pony arendused (raamleping) 1
IT-tugiüksused T Infosüsteem Webdesktop arendustööd (raamleping) 1
Arendus/
ehitusteenistus
E Vasalemma-Riisipere km 64,69 metallsilld korrosioonitõrje ja värvimine /kirjeldus:Tööde koosseis:  raudteesilla sildega 23m remondi materjalide ja tööde tehnoloogia valik,  terastalastiku keskonnamõjude kaitse taastamine. Tööde teostus: II- III kvartal. 1
Arendus/
ehitusteenistus
E Tapa-Tartu km 341,079 raudbetoonsilla talade vahetus ja kaldasammaste remont /kirjeldus:Tööde koosseis: raudteesilla sildega 4,5m kapitaalnremondi projekteerimise- ja ehitusetöövõtt. Tööde teostus: II- IV kvartal. 1
Arendus/
ehitusteenistus
E Tartu-Valga km 471,088 raudbetoonsilla talade vahetus ja kaldasammaste remont /kirjeldus:Tööde koosseis:  raudteesilla sildega 4,73m kapitaalnremondi projekteerimise- ja ehitusetöövõtt. Tööde teostus: II- IV kvartal. 1
Telekomi/
turvangus.amet
E Jõgeva kaablikarbiku ehitus 1
Telekomi/
turvangus.amet
E Lääne-Harju Ülesõitude AFS montaaž, seadmed ja materjalid  1
Telekomi/
turvangus.amet
T Raudteeülesõidukohtade geodeetilised tööd 1
Telekomi/
turvangus.amet
E Raudteeülesõidukohtade seadmete paigaldustööd 1
Telekomi/
turvangus.amet
A Tapa-Tartu raudteeülesõidukohtade seadmed 1
Telekomi/
turvangus.amet
E Tapa-Tartu raudteeülesõidukohtade tõkkepuude paigaldustööd (ÜF) 1
Telekomi/
turvangus.amet
A HotBox varuosad 1
Telekomi/
turvangus.amet
A Pöörmeajamid LH LJS 1
Telekomi/
turvangus.amet
A Pöörmemootorid ЭМСУ-СП  40 tk 1
Arendus/
ehitusteenistus
E Tapa - Narva raudtee rekonstrueerimine /kirjeldus:Rööbasteede kapitaalremont ca 64 km kiiruste 135 km/h tõstmise eeldusena. 1
Arendus/
ehitusteenistus
T Ülesõitude rekonstrueerimise projekteerimsitööd 2018 /kirjeldus:Tööprojektide koostamine 5-le ülesõidule 1
Elektriv. Amet A Elektersoojenduse seadmed ja varuosad 2018 /kirjeldus:Elektersoojenduse seadmed ja varuosad 1
Elektriv. Amet E Riisipere veoalajaama projekteerimine ja ehitus /kirjeldus:Veoalajaama projekteerimine ja ehitus Riisipere-Turba raudteelõigu 3kV kontaktvõrgu toideks 1
Elektriv. Amet E Aegviidu paralleelühenduse posti asendamine /kirjeldus:Aegviidu jaamas kontaktvõrgu paralleelühenduse posti asendamine. 1
Elektriv. Amet E Kontaktvõrgu ümberehitus seoses uue platvormi ehitusega Keilas /kirjeldus:Kontaktvõrgu ümberehitus seoses uue platvormi ehitusega Keilas. 1
Elektriv. Amet A Tallinn-Keila kapremondi käigus kontaktvõrgu materjalide ost /kirjeldus:Tallinn-Keila liinile kontaktvõrgu materjalide ost vastavalt projektile 1
Elektriv. Amet T Tallinn-Keila kapremondi käigus kontaktvõrgu projekteerimine /kirjeldus:Tallinn-Keila kapremondi käigus kontaktvõrgu projekteerimine 1
Telekomi/
turvangus.amet
A Elektrooniliste kooditransmitterite ЭКПТ-УС hange 1
Telekomi/
turvangus.amet
A Veeremi pardaseadmed 1
Telekomi/
turvangus.amet
T Tuumikvõrgu varukanalid 1
Tugiüksused A Keskkonnajuhtimisesüsteemi ISO 14001:2015 juurutamine 1
Tugiüksused A Keskkonnajuhtimisesüsteemi ISO 14001:2015 sertifitseerimine 1
Tugiüksused A Kvaliteedijuhtimisesüsteemi ISO 9001:2015 sertifitseerimine 1
Tehniokaosak. T Dresiin MPT 4 mootori kapitaalremont 1
Tehniokaosak. A N1 kategooria sõidukite hange 2018 1
Tehniokaosak. T Pallastöör KBR 875 veermiku vahetus 1
Tehniokaosak. A Raskeveoki hange 2018 1
Tehniokaosak. A Rööpakeevituse agregaadi  soetamine 1
Tehniokaosak. T Varustusosakonna vagunite 53tk depoo- ja kapitaalremont 1
Elektriv. Amet T 10kV õhuliini kaitsevööndis võsaraietööd 2018 /kirjeldus:10kV õhuliini kaitsevööndis trassi puhastamine kasvavast võsast ja puudest.  1
Elektriv. Amet A Isolaatorite tugivarraste ost /kirjeldus:Isolaatorite SF-20 tugivarraste ost. Kogus: umbes 3000 tk 1
Elektriv. Amet E Prožektorimasti asendamine 2018 /kirjeldus:Tallinn-Balti jaamas uue prožektorimasti püstitamine (uue masti kõrgus on 30 meetrit) ja olemasoleva lammutamine.  1
Teeamet T Puitliiprite üksikvahetus 2018 /kirjeldus:liiprite üksikvahetus- ca 6900 tk 1
Teeamet T Rööbaste kokkukeevitus 2018 /kirjeldus:kokku keevutuslukud-ca 270 tk 1
Teeamet T Rööpmestiku korrashoid 2018 /kirjeldus:riströöpa pealekeevitus -ca 120tk, rööpaotsete pealekeevitus- ca 900 tk 1
Elektriv. Amet A Kontaktvõrgu materjalid /kirjeldus:Kontaktvõrgu varuosade ost kontaktvõrgu hoolduseks ja remondiks 1
Telekomi/
turvangus.amet
T Kõrg- ja mastitööde raamleping 1
Telekomi/
turvangus.amet
A Motorola raadiovõrgu raamleping 1
Telekomi/
turvangus.amet
T Optika tugiteenuste raamleping 1
Telekomi/
turvangus.amet
A Piirijaamade Venemaa-sunaline raadioside - statsioonarsed raadojaamad 3 tk 1
Liiklusteenistus T Töötajate veoteenuse raamleping 2
Elektriv. Amet E Sidekonteinerite, ülesõidu automaatika elektrivarustuse ja valgustuse ehitus /kirjeldus:Lääne-Harju liiklusjuhtimissüsteemi projekti raames sidekonteinerite, ülesõidu automaatika elektrivarustuse ja valgustuse ehitus. 2
Telekomi/
turvangus.amet
E Tehnika 16 kaablite ümbertõstmine 2
Telekomi/
turvangus.amet
E Tehnika 26 kaablikanal 2
Teeamet A Pealekeevituse seadme tarne 2
Teeamet A Pöörmete mõõtmise šabloonide tarne 2
Kinnisvaraosak. T AS Eesti Raudtee kolimisteenus  /kirjeldus:Toompuiestee 35, Tuisu 1 ja Tehnika 16e büroode kolimine Telliskivi tänavale 2
Kinnisvaraosak. T Hoonete inventariseerimine /kirjeldus:Hoonete detailne mõõdistamine, jooniste teostamine koos eksplikatsioonidega 2
Kinnisvaraosak. E Muuga depoo kanalisatsiooni rajamine  /kirjeldus:I etapp - projekteerimine, II etapp -ehitustööd 2
Kinnisvaraosak. E Platvormide katuste veetihenduse parandamine  /kirjeldus:Katuste veetiheduse parandamine vastavalt projektile, kokku 8 katust 2
Kinnisvaraosak. E Tapa vaksalihoone kommunikatsioonidega  varustamine /kirjeldus:Tapa vaksalihoone II etapp - ehitustööd 2
Kinnisvaraosak. E Tapa veetorni katuse renoveerimine /kirjeldus:Tapa veetorni katus II etapp- ehitustööd 2
Kinnisvaraosak. E Tapa, Ambla 6 kanalisatsiooni rajamine  /kirjeldus: I etapp- projekteerimine, II etapp - ehitustööd 2
Kinnisvaraosak. E Invapanduse rajamine /kirjeldus:Tartus, koos ülekäigukoha juurdepääsutee ja -piirtega 2
Kinnisvaraosak. E TTA lao ehitus 2
Tootmis/
varustusosak.
A APATEK tüüpi Isoleerlukkude tarne 2
IT-tugiüksused A Enterprise varunduse andmemassiiv 2
IT-tugiüksused A Virtuaalkeskkonna riistvara laiendus 2
IT-tugiüksused T Muud IT investeeringud 2
Arendus/
ehitusteenistus
E Tartu-Valga km 488,337 raudbetoonsilla kaldasammaste remont /kirjeldus:Tööde koosseis:  raudteesilla sildega 10,8m kaldasammaste remondi koos ballasti paksuse nõuetele vastavusse viimisega projekteerimise- ja ehitusetöövõtt. Tööde teostus: III- IV kvartal. 2
Telekomi/
turvangus.amet
E Tapa-Tartu raudteeülesõidukohtade seadmete paigaldustööd 2
Tugiüksused T Eesti Raudtee aastapäeva üritus /kirjeldus:ER töötajate ühekordene üritus ca 400 kuni 500 inimest. Üritus toimub novembris 2018 2
Telekomi/
turvangus.amet
E CTC Neman laiendus Tallinn-Tapa (LH LJS) 2
Teeamet E Ülesõidukohtade asfalteerimistööd  2
Arendus/
ehitusteenistus
T Keila-Pääsküla 2. Peatee muldkeha, pealisehituse ja sildade projekteerimine 2
Arendus/
ehitusteenistus
E Ülesõitude rekonstrueerimine 2018 /kirjeldus:Katete vahetus 6-l ülesõidul 2
Elektriv. Amet E Raasiku jaama kontaktvõrgu mootorajamite kaugjuhtimiskaabli asendustööd /kirjeldus:Raasiku jaama kontaktvõrgu mootorajamite kaugjuhtimiskaabli asendustööd 2
Elektriv. Amet T Raasiku veoalajaama 110 kV jaotusseadme metallkonstruktsioonide hooldus 2018 /kirjeldus:Raasiku veoalajaama 110 kV jaotusseadme metallkonstruktsioonide hooldustööd (sh puhastamine, värvimine) 2
Elektriv. Amet T Veoalajaamade võimekuse hindamine 2
Telekomi/
turvangus.amet
A Optikakeevituse seadmed 1 kompl 2
Tehniokaosak. T HR hooldussõidukite hooldus ja remont 2018-2020 2
Tehniokaosak. T Varustusosakonna pukk-kraanade 2tk värvimine 2
Elektriv. Amet E 10kV kaablimuhvide remont 2018 2
Elektriv. Amet T 10kV õhuliinide puittraaversite asendamine /kirjeldus:10kV õhuliinidel amortiseerunud puittraaversite asendamine uutega. Pikkus umbes 29 km. 2
Elektriv. Amet E Prožektorimastide vundamentide remont 2018 /kirjeldus:Jõhvi, Tapa, Valga raudteejaamade prožektorimastide lagunenud vundamentide remonditööde teostamine 2
Elektriv. Amet T Välisjaotuskilpide asendamine 2018 /kirjeldus:Välisjaotuskilpide asendamine 2
Elektriv. Amet E Ülesõitude välisvalgustuse rekonstrueerimine ja ehitus 2018 /kirjeldus:Ülesõitude välisvalgustuse rekonstrueerimine ja ehitus 2
Teeamet E Ballasti vahetus raudtee viaduktil (km 5,910) /kirjeldus: viaduktil km 5,910 hüdroisolatsiooni ja vanaballasti vahetus  2
Teeamet A Betooni tarnimine truubitöödele 2
Teeamet E Ekskaavatori rent truubitöödel 2
Teeamet T Projekteerimistööd sildade ümberehitusel truupideks /kirjeldus:7 objekti 2
Teeamet T Pöörmepusside üksikvahetus /kirjeldus:pöörmeprusside üksikvahetus- ca 550 tk 2
Teeamet E Raudbetoon truubi ümberehitus metalltruubiks (km 68,697) 2
Teeamet T Raudtee toppimistööd 2018 /kirjeldus:tee toppimistööd -ca 64 km, pöörangute toppimine ca 34 tk 2
Teeamet A Truubitorude tarne 2
Elektriv. Amet T Kehra-Aegviidu 10kV õhuliini ümberehitus /kirjeldus:Mustjõe peatuskohas 10kV õhuliinide amortiseerunud puittraaversite asendamine uutega kontaktvõrgu mastidel. Õhuliini pikkus on umbes 1 km 2
Elektriv. Amet T Pääsküla-Keila II peatee kontaktvõrgu ettevalmistustööd 2
Telekomi/
turvangus.amet
A Manöövriraadioside moderniseerimine 2
Arendus/
ehitusteenistus
T Kontaktvõrgu veoalajaamade võimekuse hinnang 3
Kinnisvaraosak. E Muuga katlamaja üleviimine gaasiküttele 3
Kinnisvaraosak. E Rakvere katlamaja üleviimine gaasiküttele 3
Kinnisvaraosak. E Tapa katlamaja üleviimine kaugküttele 3
Kinnisvaraosak. T Tapa vaksalihoone arhitektuurne eskiis 3
Kinnisvaraosak. E Valga katlamajade (Jaama 14, 18) üleviimine  kaugküttele 3
Tootmis/
varustusosak.
A Pöörmete tarne 3
Tootmis/
varustusosak.
A VAE tüüpi pöörmeosade tarne 3
IT-tugiüksused A Esitlustehnika saalidesse, uus  büroo 3
IT-tugiüksused A Infotablood reisiteabe edastamiseks Tallinn- Tartu, Tapa-Narva. 31 + 11 tk 3
IT-tugiüksused A Multifunktsionaalid korrustele, uus büroo 3
IT-tugiüksused A WiFi võrguseadmed 3
IT-tugiüksused A Võrguseadmed 3
IT-tugiüksused A Võrguseadmed IKT taristu 3
IT-tugiüksused T Erinevad  strateegiliselt olulised arendustööd (aasta jooksul tekkivad prioriteetsed vajadused) 3
IT-tugiüksused E Liiklusgraafikute koostamise rakendus
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega Valgevene Raudtee "AC Grafist"
3
IT-tugiüksused T Monitooringu töövahendid (IT+Telco) 3
IT-tugiüksused T Tehnika 26 DC IKT taristu moderniseerimine (sh TMP35 seadmete kolimine)  3
Telekomi/
turvangus.amet
T AFS projekteerimine Tapa-Narva liinil  22 ü/s 3
Elektriv. Amet A Elektrenergia ost 2019-2020 /kirjeldus:Elektrienergia ost aastaks 2019-2020 börsi Nord Pool Spot Eesti piirkonna tunnihindadega 3
Elektriv. Amet T Keila jaama kontaktvõrgu ümberprojekteerimine /kirjeldus:Pääsküla-Keila II peatee ehituse ettevalmistuseks Keila jaamas kontaktvõrgu projekteerimistööd 3
Elektriv. Amet T Pääsküla jaama kontaktvõrgu ümberprojekteerimine /kirjeldus:Pääsküla-Keila II peatee ehituse ettevalmistuseks Pääsküla jaamas kontaktvõrgu projekteerimistööd 3
Telekomi/
turvangus.amet
T  Tuumikvõrgu seadmed ja tehnoloogiliste sidelahenduste moderniseerimine 3
Tehniokaosak. T Treilervedude teenus 2018-2020 3
Tehniokaosak. A Vedelkütuse ost 2019-2021 3
Elektriv. Amet E Trafoalajaamade 0,4kV jaotlate asendamine 2018 /kirjeldus:Raudtee trafoalajaamade amortiseerunud 0,4kV jaotusseadmete asendamine  3
Teeamet T Mehhaniseeritud lumetõrje ekskavaatoritega 2018/2019  3
Teeamet T Mehhaniseeritud lumetõrje SM-2 tüüpi lumekoristusmasinaga  2018/2019  3
Teeamet T Pöörmete käsitsi lumetõrje  2018/2019 3
Elektriv. Amet E Riisipere-Turba kontaktvõrk /kirjeldus:Riisipere-Turba raudteelõigu uue kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitamine 3
Arendus/
ehitusteenistus
T Emajõe silla projekteerimine 4
Kinnisvaraosak. T Fekaali- ja reoveemahutite tühjendamine 4
Kinnisvaraosak. A Maagaas 2019 4
IT-tugiüksused T Liikluse andmevahetuse IBM WebSphere tugiteenused 4
IT-tugiüksused T Microsoft Dynamics AX tarkvara tugiteenused 4
IT-tugiüksused T MS Dynamics mobiilse laohalduse tarkvara baaslitsentsid 4
IT-tugiüksused T Oracle andmebaaside tarkvara tugiteenused II 4
Tehniokaosak. T Sõidukite pesuteenus 2019-2021 4

 

Lae alla hankeplaan (pdf)

   

Käesolev hankeplaan on informatiivse sisuga, ei ole ettevõttele kohustuslik ning võib ajas muutuda.    
Hanketeated avaldatakse AS Eesti Raudtee kodulehel ja/või riigihangete registris või  www.mercell.com/et-ee/953988/eesti-raudtee-as.aspx .    
Täiendava info saamiseks palume pöörduda e-kirja teel hankeosakond@evr.ee    
Viimane muudatus 09.01.2018