Remont Tapa-Tartu liinil

Vaata, kus ja millal tööd toimuvad, siit

Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava näeb perioodil 2014–2020 ette raudtee rekonstrueerimise Tapa – Tartu lõigul. Projekti kogumahuks on 57 kilomeetrit kapitaalremonti jaamavahedel ja jaama peateedel. Töid rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist, kogumaksumusega 24,9 miljonit eurot.

Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse ja toimepidevuse tagamine Tapa-Tartu teelõikudel. Oluline on vähendada kiiruspiirangute arvu ning võimaldada liikumiskiirus kuni 120 km/h reisirongidele ja 80 km/h kaubarongidele, milliseid kiiruseid täna taristu seisukorra tõttu ei ole võimalik tagada. Rööbaste kulumist ja defektidest, kõlbmatutest liipritest ja saastunud ballastist tingituna on kiirust juba piiratud 41 protsendil e. 23,5 kilomeetril 57 kilomeetrisest kogulõigust. Kiiruspiirangud jäävad hetkel vahemikku 50 km/h - 100 km/h.

Antud lõigul ei ole raudteed enam võimalik korras hoida vaid hooldustöid tehes. Rööbaste ja liiprite ressurss on lõppenud või lõppemas ning ka ballast vajab vahetust. Rööbaste ja rööpa-kinnitite defektsus on saavutanud jooksva korrashoiu seisukohalt kriitilise piiri – rööpad on paigaldatud perioodil 1984 kuni 1990, läbilastud koormus on ületanud normidega lubatava suuruse. Rööbastes avalduvad defektid, mis võivad viia rööpamurru ja liikluse seiskumiseni. Rööpakinnitite korrashoid on väga töömahukas, süstemaatiliselt tuleb tegeleda poltide pingutamise ja õlitamisega. Lisaks tuleb lähiaastatel massiliselt välja vahetada kinnitusdetailide kummiosi. Lõiguti on saastunud ka ballastikillustik, millel on otsene mõju raudtee vertikaal-geomeetriale (vajumid, risttõuked).

Ohutu liikluse tagamiseks vahetatakse kapitalremondi käigus välja kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad, liiprid), vajadusel laiendatakse muldkeha ja suurendatakse kandevõimet, remonditakse ülesõidukohad (katte vahetus, tõkkepuud). Pealisehitise remondiks kasutatakse graniitkillustiku, raudbetoonliipreid koos elastse rööpakinnitusega, 60E1 tüüpi pikkrööpaid. Kuna pikkrööpad keevitatakse kokku, on tulemuseks madala müra- ja vibratsioonitasemega raudtee.

Seoses põhjaliku remondiga on järgnevatel aastatel ajavahemikku maist oktoobrini planeeritud suuremad tööd, mis põhjustavad liikluskatkestusi.

Hetkel toimuvad hanked nii töövõtja leidmiseks kui materjalide tarnimiseks. Sõltuvalt materjalide tarnest ja töövõtja valmisolekust alustatakse 2015. aasta töödega juulis-augustis. Käesoleval aastal kestavad tööd oktoobri lõpuni. Remonditaval lõigul suletakse päevasel ajal liiklus 10 tunniks. Töö toimub teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti. Katkestuse ajal reisirongiliiklust ei toimu ja reisijaid veetakse bussidega.

Eesti Raudtee teeb tööplaanide koostamisel kõik endast oleneva, et remonditööd häiriks võimalikult vähe rongiliiklust ja seaks kiiruspiiranguid.