Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamine 2016/2017 liiklusgraafikuperioodiks

Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamiseks 2016/2017 liiklusgraafikuperioodil ootab AS Eesti Raudtee raudteeveo-ettevõtjate ja raudteeveeremi omanike raudteevõrgustiku teadaandes määratletud nõuete kohaseid taotlusi raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimeosade eraldamiseks 2016/2017 liiklusgraafikuperioodiks hiljemalt 10. märtsiks 2016 aadressil:

AS Eesti Raudtee

Toopuiestee 35

15073 Tallinn

või raudtee@evr.ee .

 

Tulemusliku koostöö jätkumist soovides!

AS Eesti Raudtee