Algavad raudtee remonditööd Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere suunal

Algavad raudtee remonditööd Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere suunal

 

AS Eesti Raudtee alustab Lääne-Harju raudteeliinide renoveerimise suurprojektiga, mille raames järgnevate aastate jooksul parendatakse oluliselt Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudteelõikude seisukorda ning kaasajastatakse erinevaid vananenud tehnoloogiaid, samuti ehitatakse täiendavaid rajatisi reisijaile.

Käesoleva aasta esimesel poolel alustatakse kapitaalremondiga Tallinn-Paldiski ja Keila-Riisipere lõikudel. Tegemist on AS Eesti Raudtee poolt läbiviidava ja Euroopa Ühtekuuluvusfondist finantseeritava projektiga, mis hõlmab Tallinnast Paldiskisse ja Riisiperesse kulgevate raudteelõikude ja jaamade rekonstrueerimist ning on oluline osa Lääne-Harju suurprojektist.

Kapitaalremondi käigus vahetatakse välja kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad, liiprid), vajadusel laiendatakse muldkeha ja suurendatakse kandevõimet, remonditakse ülesõidukohad. Töid on plaanis teostada kokku 42 kilomeetril,  jaamades vahetatakse välja 47 pöörangut. Remonditööd algavad kevadel ning käesoleva aasta plaan näeb ette 15 km ulatuses remonditöid.

Töid tehakse lõiguti kolmel päeval nädalas orienteeruvalt kella kaheksast hommikul kuni õhtul kella kuueni ning sel ajal korraldatakse reisirongiliiklus ümber ja sõidutatakse reisijaid asendusbussidega.

Eesti Raudtee  ehitusosakonna juhataja Riho Vjatkini sõnul muutub rongiliiklus pärast tööde tegemist läänesuunal kiiremaks, mugavamaks ja ohutumaks. “Kapitaalremont tagab selle, et lõigul on võimalik reisirongide kiiruseid tõsta kuni 120 km/h, mis tähendab reisijatele konkreetselt ajavõitu. Vähemtähtis ei ole ka ohutus. Remondi käigus vahetatakse välja mitmed oma elutsükli lõpus olevad detailid, uute materjalide kasutamine suurendab raudteeliikluse ohutust, töökindlust ja lisab reisija seisukohast mugavust. ” ütles Vjatkin. “Remondiga samal ajal ehk aastatel 2018-2020 plaanime uuendada ka liiklusjuhtimissüsteemi. Uus süsteem vahetab välja nõukogude ajast pärineva ja ajale jalgu jäänud liikluse juhtimissüsteemid.”

Eesti Raudtee planeerib kõigi suurprojektiga seotud erinevate tööde läbiviimist samaaegselt, et võimalikult vähesel määral segada rongiliiklust. Seetõttu ajastatakse lisaks eelnimetatud raudteetöödele ja rongide liiklusjuhtimise seadmete väljavahetamisele samasse ajavahemikku ka Tallinn-Balti raudteejaamas toimuvad laiendused, samuti võimalusel Pääsküla-Keila II peatee ehitamine. Suuremamahuliste tööde lõpp on kavandatud 2020. aastasse. Tööde tulemusena muutub rongiliiklus Tallinn-Paldiski ja Keila-Riisipere lõigul kiiremaks, sujuvamaks ja ohutumaks ehk teisisõnu paraneb rongiteenuse kvaliteet ning kättesaadavus.

Info muudatuste ja transpordikorralduse kohta kajastatakse jooksvalt Elroni kodulehelt www.elron.ee, samuti paigaldatakse info peatuskohtade stendidele.

Remondihanke koos GRK Infra AS-iga võitnud GoTrack OÜ juhatuse liige Kalvi Pukka sõnul püütakse tööde ajal arvestada rongireisijate mugavusega nii palju kui võimalik. “Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere on tähtsad reisijateveo suunad, kus sõidab igapäevaselt palju inimesi ning seetõttu püüame remondi käigus reisijaid häirida nii vähe kui võimalik, tehes koostööd nii Elroni kui ka Eesti Raudteega. Ent teatud muudatused transpordikorralduses on vältimatud,” ütles Pukka. “Sel aastal algavad rongireisijaid puudutavad muudatused maikuust ning kestavad kuni ehitusperioodi lõpuni oktoobris või novembris.”

Raudteetööde projekti rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist kogumahus 23,7 miljonit eurot, kaasrahastuse määr on 85%. Remonditööde läbiviimiseks on sõlmitud leping osaühinguga GoTrack, lepinguline maht on 13,9 miljonit eurot ning suuremamahulised tööd on kavandatud lõpetada 2019. aastal. Nimetatud eelarvele lisanduvad täiendavad investeeringud rongide liiklusjuhtimise tehnoloogiate väljavahetamiseks, jaamade laiendamiseks ning reisijate rajatiste rajamiseks.