Ettevõttest Võtmenäitajad

Võtmenäitajad

 

AS Eesti Raudtee on Eesti suurim raudtee-ettevõte, mis tegutseb aastast 1870.

Võtmenäitajad      
  2013 2014 2015 2016 2017
Müügitulu, miljonit eurot 64,5 51,5 43,9 33,0 32,9
Puhaskasum, miljonit eurot 11,1 -0,3 -6,3 -10,8 -7,6
Omakapital, miljonit eurot 169,7 167,4 161,1 149,1 141,5
Investeeringud, miljonit eurot 26,5 15,5 13,1 15,4 14,0
Varad kokku, miljonit eurot 320,9 309,5 302,7 301,4 304,2
Kulumi-eelne ärikasum (EBIDTA), miljonit eurot 32,2 20,8 13,8 9,8 11,9
Kohalike vedude maht, miljonit tonni 3,6 3,5 2,5 2,9 3,2
Rahvusvaheliste vedude maht, miljonit tonni 20,8 15,8 12,9 9,6 9,2

Ülevaade 2017. aasta tulemustest lähemalt vene keeles(pdf) ja inglise keeles (pdf)