Kliendile ja partnerile Tasud

Tasud Eesti Raudtee taristul

 

Infrastruktuuri kasutamise tasu Eesti Raudtee taristul arvestatakse Infrastruktuuri kasutamise tasu metoodika alusel. Metoodika kehtestatakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

Nii prognoositava kui ka täpsustatud kasutustasu igaks liiklusgraafikuperioodiks määrab Tehnilise Järelevalve Amet.