Kliendile ja partnerile Taristu

Taristu

 

Eesti Raudtee taristu kuulub 1520 rööpmelaiusega raudteevõrgustikku ning hõlmab 1229 km raudteid.

Eesti Raudteel on kolm piirijaama - Narva, Koidula ja Valga.

Viimase viie aasta jooksul on Eesti Raudtee koos Euroopa Liidu struktuurivahenditega investeerinud raudtee ja raudteeümbruse korrashoidu ja arendusse ligi 200 miljonit eurot. Selle aja jooksul on kapitaalselt uuendatud kõik peamised raudteeliinid.

Panustatud on amortiseerunud raudtee uuendamisse, reisiplatvormide renoveerimisse, tee parandamisse rongide kiiruse tõstmiseks ning kvaliteedi kasvu reisijate veol, sh jalakäijate tunnelite ja sildade ehitusse ning korrashoidu.

Tehtud tööde eesmärgiks on viia kogu raudtee infrastruktuur vastavusse sõidukiirustega 120 km/t reisirongidele ja 80 km/t kaubarongidele ning tagada ohutum ja väiksema vibratsiooni- ja müratasemega rongiliiklus.

 

Miks valida Eesti Raudtee?

  • Vaba läbilaskevõime nii raudteel kui sadamates
  • Vaba konkurents
  • Väga heas korras taristu, mis võimaldab põhitrassidel liikumiskiiruse 120 km/t reisirongidele ja 80 km/t kaubarongidele
  • Süvasadamad, mis võimaldavad käidelda kuni 300 000-tonnise DW laevu
  • 1500-meetrised jaamateed piiri- ja vahejaamades, mis võimaldab käidelda pikki ronge
  • Kvaliteetne ja usaldusväärne liikluskorraldus – tagab kiire vaguniringluse
  • Eesti Raudtee võtab Koidula ja Valga piirijaamas vastu ronge kaaluga kuni 5200 tonni või 57 standardühikut ning Narva piirijaamas 5600 tonni või 57 standardühikut. Erikokkuleppel Oktoobriraudteega on Narva piirjaamas võimalik vastu võtta ronge, mis kaaluvad kuni 7000 tonni või 71 standardühikut.
  • Geograafiline asukoht, mis võimaldab kiire juurdepääsu olulistele tõmbekeskustele