Kliendile ja partnerile Jaamad

Jaamad

 

Eesti Raudtee taristul on 61 jaama, neist kolm on piirijaamad: kaks Venemaaga (Narva-Ivangorod ja Koidula-Petseri) ja üks Lätiga (Valga-Valka).

Piirijaamade läbilaskevõime kokku on 56 rongipaari ööpäevas, 38 rongipaari Venemaa ja 18 Läti suunal. Nii piirijaamades kui ka vahejaamades on 1500-meetrised jaamateed, mis loob sobivad tingimused ka pikkade kaubarongide teenindamiseks.