Kliendile ja partnerile Kiirused

Kiirused

 

Viimastel aastatel tehtud investeeringud on märkimisväärselt tõstnud Eesti raudteeliikluse ohutust, kiirust ja mugavust. Suuremal osal Eesti Raudtee taristust on loodud võimalused liikumiskiirusteks 120 km/t reisirongidele ja 80 km/t kaubarongidele.

Rongide sõidukiirused