Kliendile ja partnerile Kaubavedu

Kaubavedu

 

Kaupade vedu Eesti Raudtee taristul ulatus 2015. aastal kokku 15,39 miljoni tonnini, millest 73,4 protsenti ehk 11,3 miljonit tonni tuli transiitvedude arvelt.Eksportveod moodustasid 0,29 miljonit tonni ning importveod 1,29 miljonit tonni. Kohalikke vedusid tehti 2,52 miljoni tonni ulatuses. 

Kaupadest veeti 2015. aastal enim naftat ja naftasaaduseid, mille kogumaht ulatus aasta jooksul 7,49 miljoni tonnini. Järgnes väetiste vedu 3,72  ning põlevkivi 1,68 miljoni tonniga. 

2015. aastal langes kaubaveomaht võrreldes 2014. aastaga 3,9 miljonit tonni ehk 20,2 protsenti. Konteinervedusid tehti 42 996 TEUd ning need kasvasid aastatagusega võrreldes 41 protsenti. 

Enim kaupu tuli Eestisse Venemaalt – kokku 9,6 miljonit tonni.