Kliendile ja partnerile Hanked ja müügikuulutused

Soovitused, millele pöörata tähelepanu, et Teie pakkumusel oleks rohkem võimalusi edukaks saada:

1.Tutvu hankedokumentidega korralikult ja ära jäta tutvumist viimasele minutile.

2.Kui tekib küsimus seoses riigihanke alusdokumentidega, siis pöördu oma küsimusega kindlasti hankija poole, kuna enne pakkumuste esitamise tähtaega on hankijal võimalus kas muuta siis hankedokumentide sisu või vajadusel lükata pakkumuste esitamise tähtaega edasi.

3. Kui näete, et te ei vasta kvalifitseerimistingimustele, siis pöörduge hankija poole ja hankija võib kas siis kvalifitseerimistingimusi muuta või annab asjakohast nõu. Arvestada tuleb sellega, et hankija on kontrollimisel hoolas.

4. Registreeriga ennast kohe hanke juurde, et oluline info teil saamata ei jääks.

5. Kohe kindlasti ärge jätke pakkumuse esitamist viimasele minutile - arvuti võib alt vedada ja nii jääb pakkumus esitamata.

6. Pea teistest lugu ja ära tule hankele tegema nn turu-uuringut kulutades sellega nii enda kui ka teiste aega. Tule hankele ainult kindla sooviga minna lepingusse.

7. Kontrolli, et kõik pakkumuses küsitud tunnistused, kokkulepped jms oleksid kehtivad pakkumuse esitamise momendil ja ka lepingu täitmise periood peaks olema kaetud kehtivate tunnistustega.

8. Kui hankes on küsitud pakkumuse tagatist, siis veendu selles, et tagatis peaks olemas olema pakkumuse esitamise momendiks (kas siis panga garantiikiri või raha laekumine hankija kontole).

9. Mingil juhul ärge tehke muudatusi hankija poolt etteantud vormidesse (sinna kirjutada ainult küsitud info) - lisatud tingimused/märkused võivad muuta teie poolt esitatud pakkumuse mittevastavaks.

10. Kuna hankija on hoolas, siis kohe kindlasti mitte esitada võltsitud dokumente.

11. Arvestage, et riigihanke alusdokumentides olevat hankelepingu projekti hiljem muuta ei saa ja kui esitate pakkumuse, siis olete lepingu tingimustega nõus.

12. Kui hankes on küsitud kutsetunnistust, siis peab esitama ikka selle kategooria tunnistuse mida on küsitud (osakutsetunnistus ei kata ära kutsetunnistust ja vastupidi).

13. Ära esita pakkumuse koosseisus hankesse mittepuutuvaid materjale.

Hanked ja müügikuulutused.

UUS NB! Mercelli hankekeskonnas olevad hanked on AS Eesti Raudtee hangetes osalejatele tasuta ning on kätte saadavad lingilt: (kliki Mercelli logol!)

Siit leiate kasutusjuhendi Mercell hankekeskkonna kasutamiseks (pdf)

Here you will find user manual for Mercell procurement environment (pdf)

Инструкция как работать в среде тендеров Mercell (pdf)

 

 

NB! Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kord.docx  

Kõik Mercellis avaldatud hanked leiate siit:

1 Platvormide katuste veetiheduse parandamine 17.08.2018
2 Eesti Raudtee Liiklus IS Jaamatöö mooduli arendus 16.08.2018
3 Trafoalajaamade 0,4kV jaotlate asendamine 2018 21.08.2018

 

 

Riigihangete registris avaldatud hanked:(https://riigihanked.riik.ee/register/?locale=et_EE)

Nr.

Viite-number

Nimetus

Registri link

Pakkumuse KPV

1 199956 Tallinn-Kopli raudteejaama endise ülesõidukorraldaja post-hoone remonditööd II https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199956 17.08.2018
2 199280 Keila jaama teeäärse ooteplatvormi rajamine II https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199280 28.08.2018
3 199405 Riisipere veoalajaama projekteerimine ja ehitus https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199405 05.09.2018