Клиенту и партнёру Поставки и объявления о продаже

Поставки и объявления о продаже

 

Infoks hangetel osalejatele, kes soovivad kasutada välisriigi kutsekvalifikatsiooniga isikuid kvalifitseerimis- ja vastavustingimuste täitmisel:  hankes osalemise eelduseks on välisriigi kutsekvalifikatsiooni kutsetunnistuse tunnustamismenetluse läbimine ning vastava kvalifikatsiooni Eesti pädeva asutuse poolt tunnustamine.

NB! Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kord.docx  

 

 

Riigihangete registris avaldatud hanked:

Nr.

Viite-number

Nimetus

Registri link

Pakkumuse KPV

1 172637 AS Eesti Raudtee rööbaste kokkukeevitus 2016 https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172637 02.05.2016
2

171507

Tapa-Tartu raudteelõigu tõkkepuudega varustamine: Lääne-Virumaa paigaldustööd

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171507 25.04.2016
3 173346 Kantseleikaubad 2016 https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173346 26.04.2016
4 173401 Raudteeviadukti renoveerimistööd Tallinn-Tapa liinil (km 110,290) https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173401 27.04.2016
5 173353 Metallsilla renoveerimistööd Tallinn - Tapa liinil (km 144,001) https://riigihanked.riik.ee/register/hange/173353 27.04.2016

6

171804

Tallinn-Keila, Keila-Paldiski, Keila-Riisipere liiklusjuhtimissüsteemi algdokumentatsiooni koostamine

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/171804

29.04.2016

7

170786

Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi II etapp

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/170786

23.05.2016