Eesti astus Balti Raudteede Nõukogu liikmeks

Eesti astus Balti Raudteede Nõukogu liikmeks

 

Balti riigid, Venemaa, Valgevene ja Soome asutasid raudteede-vahelise regionaalse koostöö tugevdamiseks ning raudteede konkurentsivõime tõstmiseks veoprotsessi optimeerimise kaudu uue rahvusvahelise organisatsiooni – Raudteede piiriäärse koostöö Balti Nõukogu (Balti Raudteede Nõukogu), mille liikmeks sai ka Eesti.

Eesti Raudtee jaoks tähendab Balti Raudteede Nõukogu loomine koostöö paranemist teiste organisatsiooni liikmetega ning konkurentsipositsiooni tugevdamist rahvusvahelisel kauba- ja reisijateveo turul. „Balti Raudteede Nõukogu aitab teha täpsemaid administratiivseid otsuseid nii regiooni kui ka konkreetse raudtee tasandil,“ kommenteeris uue organisatsiooni loomist Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann.

Balti Raudteede Nõukogu esimesel istungil, mis toimus 6. veebruaril Peterburis, allkirjastati koostöö memorandum, mis määratleb Balti Raudteede Nõukogu tegevuse eesmärgid ja suunad, ning kinnitati määrus, mis fikseerib nõukogu põhiülesanded, funktsioonid ja tööreglemendi.  Nimetatud dokumentide allkirjastamine näeb muu hulgas ette rahvusvahelise kauba- ja reisijateveo koostööprojektide väljatöötamise ja elluviimise, perspektiivsete koostöösuundade määramise tehnoloogiate ja insenertehniliste lahenduste valdkonnas ning raudtee piiriületuspunktide töötehnoloogia optimeerimise Balti Raudteede Nõukogu liikmesraudteedel.

Balti Raudteede Nõukogu tegevuse põhisuunaks on organisatsiooni liikmete territooriume läbivate rahvusvaheliste transpordikoridoride arendamise ettepanekute väljatöötamine.

Nõukogu põhiülesannete seas lähimaks aastaks on üle liikmesriikide piiride liikuvate raudtee- ja maanteetranspordi kaubavoogude arengusuundade analüüs, ettepanekute ettevalmistamine kauba läbilaskevõime optimeerimiseks raudtee piiriületuspunktides ja ühiste logistikatoodete formeerimine.  Koostöös tolli- ja piiriteenuste esindajatega plaanitakse 2014. aasta jooksul esitada ettepanekud tolli- ja piiriprotseduuride ühtlustamiseks ning lihtsustamiseks, rakendades muuhulgas elektroonilist dokumendikäivet.

Balti Raudteede Nõukogu liikmeteks said Valgevene, Läti, Venemaa, Eesti ja Soome raudteed. Leedu raudtee jääb vaatleja staatusesse. Balti Raudteede Nõukogu järgmine istung toimub käesoleva aasta jooksul Riias.