Eesti Raudtee allkirjastas ametiühinguga palgakokkuleppe

Eesti Raudtee allkirjastas ametiühinguga palgakokkuleppe

 

19. detsembril allkirjastas AS Eesti Raudtee kollektiivlepingu palgakokkuleppe Eesti Raudteelaste Ametiühinguga. Lepingule kirjutasid alla Eesti Raudtee juhatuse esimees-peadirektor Ahti Asmann ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatuse esimees Oleg Tšubarov.

Hetkel kehtiv kollektiivleping, mis sätestab töötasustamise, töö- ja puhkeaja, tööstaaži arvutamise, sotsiaalsete garantiide jm töösuhteid reguleerivad tingimused, allkirjastati 09. jaanuaril 2013 ning see on jõus 2014. aasta lõpuni.

Täna allkirjastatud palgakokkulepe jõustub uuest aastast. Leppes sätestatud palgatõus puudutab eelkõige madalama palgaga töötajaid.

Ahti Asmanni sõnul on aktiivne koostöö Eesti Raudtee ja raudteelaste ametiühingu vahel viinud efektiivsema ja tulemuslikuma töökorralduseni ning inflatsioonist kiirema palgatõusuni eelkõige madalama palgaga töötajatele. „Efektiivsuse kasv ja töötajate rahulolu on oluline mõlemale poolele,“ lisas Asmann.

Oleg Tšubarov märkis, et ehkki olukord raudteesektoris on raske, on sõlmitud kokkulepe töötajatele ilusaks jõulukingituseks ning säilitab töörahu ka tuleval aastal. „Leppisime kokku, et personaliküsimused vaadatakse üle ka järgmisel aastal ning vajadusel toimuvad korrigeerimised. Eesmärgiks ei ole kõike lõplikult lukku panna, vaid tagada pidev arengupotentsiaal,“ selgitas Tšubarov.