Eesti Raudtee arendusosakonda asus tööle Anvar Salomets

Esmaspäeval, 7. märtsil asus Eesti Raudtee arendusdirektori ametikohale Anvar Salomets, kes töötas varem Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitjana. Salometsa vastutusvaldkond Eesti Raudtee arendusdirektorina hõlmab raudtee arenguvajaduste defineerimist ning sellest lähtuvalt investeerimisprojektide ja sobivate tehnoloogiate valikut, samuti ennetustegevusi ohutuse alal.

Salomets märkis, et soovib panustada Eesti Raudtee toimimisse oma senise kogemusega, mille on saanud raudteevaldkonna regulaatoris töötades, ning hinnata raudteesektorit tundva pilguga võimalusi, kuidas Eesti Raudtee eesootavate väljakutsetega paremini kohaneda saab.

Toomas Uiboupin jätkab tööd kommertsdirektori ametikohal ning tema tööülesanded ei muutu.