Eesti Raudtee ja Elron harjutasid rongi tõstmist

Täna, 15. aprillil leidis Kopli kaubajaamas Eesti Raudtee ja Elroni koostöös ning Päästeameti osalusel aset raudteeõnnetuse tagajärgede likvideerimise õppus, mis keskendus reisirongi tõstmisele ning avariivankrite paigaldamisele.

Rongiõnnetuse korral on õnnetuse tagajärgede kiire likvideerimine liikluse taastamiseks kriitilise tähtsusega, mistõttu on oluline rakendada meetmeid ajalise võidu saavutamiseks. Reisirongide operatiivsemaks tõstmiseks kohaldasid AS Eesti Raudtee Päästerongi töötajad spetsiaalse haagise, mis annab reaalses hädaolukorras olulise ajalise võidu rööbastelt maha sõitnud rongi liigutamiseks ning raudteeliikluse taastamiseks. 

AS Eesti Raudtee turvaosakonna juhataja Marius Kupperi sõnul andis õppus hea ülevaate päästerongi tööst ning selgema arusaama tegevuste ajalisest kulust. „On oluline, et erinevate asutuste spetsialistid – Eesti Raudtee, Elron, Päästeamet – harjutaksid ühiselt ning et õppuse käigus ilmnenud küsimusi ja probleeme analüüsitaks ning nendest tehtaks vajalikud järeldused. Sellise tegevuse tagajärjel on õppuse tulemuseks veelgi parem ja operatiivsem valmidus reaalses olukorras toimetulekuks,“ selgitas Kupper.

„Oleme viimase poole aasta jooksul tunduvalt tihendanud Elroni ja Eesti Raudtee vahelist ohutusalast koostööd. Regulaarsetel ohutuskoosolekutel keskendume eeskätt raudteeohutuse alasele ennetustööle ja võimalike riskikohtade analüüsile. Seetõttu loodan väga, et tänasel läbimängul harjutatud avariilise rongi teisaldamise võimekust reaalses elus vaja ei lähegi,“ lisas AS Eesti Liinirongid ohutusjuht Pille Pärnjõe.