Eesti Raudtee müüb oma salongvagunit

AS Eesti Raudtee korraldab enampakkumise ettevõtte esindus salongvaguni müügiks. Salongvaguni number on Eesti Vabariigi liiklusregistris on 582699388051 (Информационно-вычислительный центр ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ (ИВЦ ЖА) ja Автоматизированный банк данных вагонов пассажирского парка межгосударственного уровня (АБД ВПП)
Vagun asub Tallinnas.

Täpsem informatsioon vaguni kohta vene keeles asub siin.

Vaguni alghind on 180 tuhat eurot, millele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks 20% tehingu väärtusest või vastavalt ostja asukohamaa Käibemaksuseaduses sätestatud määrale. Lubatud on pakkumised alla alghinna.

Pakkumised palume esitada 15. aprilliks 2018 kell 11:00 (UTC+2). Pakkumised võib esitada meilile alar.laurimaa@evr.ee või kirjalikult AS-ile Eesti Raudtee (aadress: Estonia, Tallinn, Toompuiestee 35, 15073). Pakkumine peab sisaldama vabas vormis:

  • avaldust vaguni ostuks, mis sisaldab pakkuja nime, aadressi, kontaktnumbrit ja e- maili;
  • dokument, millest nähtub pakkumuse allkirjastanud isiku õigus pakkuja esindamiseks;
  • sõnadega ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumisе summa eurodes ilma käibemaksuga;
  • pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku esindaja (v.a kui tegemist seadusliku esindajaga) puhul volikiri;
  • pakkuja või tema esindaja kinnitus, et ta on tutvunud Vaguniga, on teadlik selle seisukorrast ja muudest Vaguni väärtust mõjutavatest asjaoludest.

Pakkumised peavad olema jõus kuni 15. juulini 2018.

Vaguni müügileping sõlmitakse 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamist ettevõtte juhatuse ja nõukogu poolt. Kogu ostuhind tuleb tasuda müügilepingu sõlmimise päevaks ning vaguni müügilepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (registrist kustutamine/ümberregistreerimine, vaguni saatmine ostjale) tasub ostja.

Lisainformatsioon: Viktor Tkatšjov tel +372 5 083 850, e- post viktor.tkatsjov@evr.ee.