Eesti Raudtee valis endale uue liiklusdirektori

Eesti Raudtee korraldas aasta alguses liiklusdirektori ametikohale avaliku konkursi ning nüüdseks on välja valitud uus liiklusdirektor  ̶  Tatjana Mõzina-Sorokina.  “Antud ametikoht nõuab väga spetsiifilisi raudtee ja liikluskorralduse erialaseid teadmisi ning valdkonna head tundmist, mida Eesti riigis on väga vähestel kandidaatidel. Seetõttu on meil hea meel, et leidsime siiski sobiliku kandidaadi ettevõtte ridadest,” kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee.

Tatjana on lõpetanud Valgevene Raudteetranspordi instituuti ekspluatatsiooni inseneri eriala. Pärast instituudi lõpetamist suunati Tatjana tööle Eestisse. Praeguseks hetkeks on Tatjana töötanud 33 aastat AS-is Eesti Raudtee erinevatel ametikohtadel, alustades oma teekonda postikorraldajana, jaamakorraldajana, rongidispetšerina ja raudteekorraldajana. Viimased 14 aastat on ta juhtinud AS-i Eesti Raudtee liikluskorralduse osakonna ning liiklusgraafiku ja veeremistatistika osakonna tööd. “Tegemist on väga kogenud töötajaga, kes tunneb meie ettevõtet läbi ja lõhki. Oleme veendunud, et Tatjana on antud ametikohale sobivaim kandidaat ning läbi oma kogemuse suudab ta arendada meie liiklusteenistuse tööd,” lisas Erik Laidvee.    

Uue liiklusdirektori peamisteks tööülesanneteks Eesti Raudtees on liiklusteenistuse üldjuhtimine tagades  ohutu liikluskorralduse toimimise; raudteetranspordi strateegia ja arengukavade väljatöötamine ning rakendamine; raudteeliikluse, liiklus-, töö- ja keskkonnaohutuse korralduse sihtprogrammide, tehniliste nõuete ja standardite väljatöötamine ning rakendamine; ning struktuuriüksuste ja arenduspartnerite vahelise koostöö koordineerimine erinevate projektide raames.