Keilas alustas tööd uuendatud veoalajaam

Keilas alustas tööd uuendatud veoalajaam

 

Alates 03.10.2014 alustas tööd vastrenoveeritud Keila veoalajaam, kust saavad toidet kõik väljuvad rongiliinid.

Raudtee elektrikontaktvõrku toitvad veoalajaamad ja Keilas ja Järvel on ehitatud enam kui 50 aastat tagasi, mistõttu tuli veoalajaama renoveerimisel asendada kõik seadmed (sh võimsuslülitid (35kV), lahklülitid (35kV), pinge- ja voolutrafod (35kV), veotrafod (35/3kV), alaldid (3kV), filterseadmed) ning ehitada veoalajaama tarbeks vajalikud uued hooned.

Uues alajaamahoones asendati 35kV välisjaotusseadmed sisejaotusseadmetega. Alaldamise kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmiseks asendati 6-pulsine alaldamissüsteem 12-pulsisega. Uuendatud alajaamas kasutatakse elegaasi (SF6) isolatsiooni, mis võimaldab kompaktsete jaotuseadmete kasutamist vähendatud gabariidiga. Tehtud töödega tagatakse kõigi elektriohutuse ja normide järgimine, ühtlasi vajavad kaasaegsed elektriseadmed vähem hooldust.

Rekonstrueerimise tulemusel paranes kontaktvõrgu pinge kvaliteet, mis on oluline samm suurema võimsusega uute elektrirongide teenindamiseks ning taristu rikkest tingitud hilinemiste arvu vähendamiseks.

Keila alajaamale sarnaselt on kavas rekonstrueerida Järve veoalajaam.

Uus Keila veoalajaam on rekonstrueeritud projekti „Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine“ raames kaasfinantseerimisel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.