Raudtee kapitaalremont Tapa-Tartu liinil jõuab käesolevaks aastaks lõpule

3. detsembril jõuavad lõpule käesolevasse aastasse planeeritud raudtee remonditööd Tapa ja Tartu vahelisel lõigul.  Aasta jooksul remonditi plaanipäraselt Kärkna-Tartu, Jõgeva- Kaarepere, Nõmmküla- Tamsalu jaamavahedel ning Kaarepere, Nõmmküla ja Tamsalu jaama peateed.

Käesoleval aastal teostati töid kogupikkuses 33,1 km. Kogu remonditud lõigul on taastatud piirkiirus 120 km/h reisirongidele ja 80 km/h kaubarongidele. Tänu kokku keevitatud rööbastele on nimetatud lõikudel vähenenud müratase ja paranenud sõidumugavus. Välja vahetati kogu raudtee pealisehitus, rekonstrueeriti 8 ülesõidukohta. Ohutuma raudteeliikluse meetme raames suleti vähese kasutatavusega Alupere ülesõidukoht, mille asemele rajati samasse asukohta ülekäik kergliikluse tarbeks.

Remonditud lõikudele paigaldati uut tüüpi LED-elementidega foorid, millega panustati oluliselt vedurijuhtide ja sidemehaanikute tööohutusse. Esmakordselt Eestis kasutatakse alla lastava mastiga foore, mille hooldust ja remonti saab teostada märksa turvalisemalt. Töid, mida vana masti puhul tuli teha masti otsa ronides, saab nüüd teostada maapinnal. Uued foorid on vanadega võrreldes ka oluliselt parema nähtavusega.

Tänavu varakult maha sadanud lumi lõpetas tööd Tapa-Nõmmküla jaamavahel, mille viimase lõigu ehitus jätkub 2017. aasta algul. Tuleva aasta esimeses pooles remonditakse ka Tamsalu-Kiltsi jaamavahe. Lisaks teostatakse üksikuid garantiitöid.

Projekti rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist, kogumaksumusega 24,9 miljonit eurot ning see teostatakse aastatel 2015 - 2017. Tööde kogumahuks on 57 kilomeetrit kapitaalremonti jaamavahedel ja jaama peateedel. Projekti eesmärgiks on Tapa-Tartu teelõikudel liiklusohutuse ja toimepidevuse tagamine ning kiiruspiirangute arvu vähendamine.