Sügisene remont raudteel jõudis lõpule

Novembrikuuga jõudis lõpule käesolevasse sügisesse planeeritud raudtee kapitaalremont Tapa ja Tartu vahelisel lõigul.

Töö valmis plaanipäraselt Jõgeva, Pedja ja Kärkna jaamade peateedel ning Pedja-Jõgeva jaamavahel kogupikkusega 11,4 km. Välja vahetati kogu raudtee pealisehitus, rekonstrueeriti Sordi ja Pedja ülesõidukohad. Kogu remonditud lõigul on kehtestatud piirkiirus 120 km/h reisirongidele ja 80 km/h kaubarongidele. Tänu kokku keevitatud rööbastele vähenes nimetatud lõigul müratase ja paranes sõidumugavus.

2016. aasta esimeses pooles jätkuvad tööd Jõgeva-Kaarepere ning Kärkna-Tartu lõikudel ning aasta teises pooles Tapa-Tamsalu lõigul.

Projekti kogumahuks on 57 kilomeetrit kapitaalremonti jaamavahedel ja jaama peateedel. Töid rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist, kogumaksumusega 24,9 miljonit eurot ning teostatakse 3 aasta jooksul. Projekti eesmärgiks on Tapa-Tartu teelõikudel liiklusohutuse ja toimepidevuse tagamine, kiiruspiirangute arvu vähendamine.

Väikeasumite elanike ohutumaks ja mugavamaks liikumiseks raudtee piirkonnas valmisid käesoleval sügisel lisaks eeltoodud suurprojektile jalakäijate ülekäigukohad Uhti ja Jaanika külades. Ülekäigukohtade, juurdepääsuteede ja valgustuse ehitus rahastati Eesti Raudtee eelarvest kogumaksumusega 36 668 eurot.