Suvel jätkub raudtee kapitaalremont Tapa-Tartu suunal

Mullu sügisel alguse saanud raudtee rekonstrueerimistööd Tapa-Tartu liinil said taas hoo sisse aprillis, kui alustati Kaarepere jaama peatee ja Kärkna-Tartu jaamavahe rekonstrueerimist. Tänaseks on Kaarepere jaamas töö valminud ning ehitusega jõutakse Kärkna-Tartu jaamade vahelt 4. juunil Jõgeva-Kaarepere 10,2 km pikkusele lõigule. Lisaks eeltoodule on käesoleval aastal plaanis remontida Tapa-Nõmmküla-Tamsalu jaamavahed ja Nõmmküla peatee. Käesoleva aasta tööd on plaanis lõpetada novembrikuus.

Ohutu ja töökindla rongiliikluse tagamiseks ning raudtee korrashoiutööde vajaduse vähendamiseks vahetatakse raudtee rekonstrueerimisel uue vastu välja kogu raudtee pealisehitis – ballastikillustik, rööpad ja liiprid. Lisaks laiendatakse vajadusel muldkeha, suurendatakse selle kandevõimet ning tagatakse sadevete äravool. Arvestades liiklusintensiivsuse ja kiiruste kasvuga remonditakse ülesõidukohtade katted ja paigaldatakse fooriautomaatika ning tõkkepuud. Esmakordselt Eestis võetakse kõigil remondilõikudel kasutusele LED-tuledega raudtee- ja ülesõidufoorid, mis on suurema töökindlusega ning tagavad parema nähtavuse nii auto- kui vedurijuhtidele.

Ehitus on korraldatud teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti 10-tunniliste liikluskatkestustena. Eesti Raudtee teeb tööplaanide koostamisel kõik endast oleneva, et remonditööd häiriks võimalikult vähe rongiliiklust ja seaks kiiruspiiranguid.

Tööde teostamiseks on hanke tulemusel sõlmitud leping firmaga Leonhard Weiss RTE AS, kelle poolt kasutatav raudteepaigalduskraanade ja neid toetava tehnikapargi kasutus võimaldab ka ühel rööpmel tagada raudtee-aluse muldkeha tugevdamise ja profileerimise ning asendada 10-tunnise liiklusseisaku ajal kuni 650 meetrit raudtee pealisehitist. Kasutatava tehnoloogia abil on lisaks minimaalsele rongiliikluse häirimisele võimalik tehtud tööde kvaliteeti juba töö käigus kontrollida.

Enne tööde algust oli kõnealustel lõikudel raudtee elementide halva olukorra tõttu liikumiskiirust piiratud alla 120 km tunnis 41 protsendil, ehk 23,5 kilomeetril 57 kilomeetrisest kogulõigust, kus viimastest suurematest korrashoiutöödest on möödunud 10-15 aastat. Eelmine rakendatud remonditehnoloogia nägi ette raudtee olemasoleva pealisehitise eluea pikendamise – ballastikillustiku dreenivate omaduste taastamise spetsiaalse ballastipuhastusmasinaga ja olemasolevate rööbaste kokku keevitamise. Tänaseks on vanade rööbaste defektsuse kõrge määr ning liiprite ja rööpakinnituselementide amortiseerumine kujunenud kiirelt progresseeruvaks probleemiks.

Kõnealuse projekti raames rekonstrueeritud raudtee võimaldab tulevikus raudtee pealisehitusse suuri summasid investeerimata tõsta reisirongide liikumiskiirust. Kiiruste tõstmiseks on vajalik täiendavalt panustada olemasoleva liiklusjuhtimissüsteemi kaasajastamisse, mistõttu jääb hetkel remonditud lõikudel reisirongide piirkiiruseks 120 km tunnis.

2015. aasta sügisel sai alguse raudtee renoveerimise suurprojekt Tapa-Tartu liinil, mis näeb ette Tapa-Tartu suunalise raudteeliini põhjaliku rekonstrueerimise. Projekti kogumahuks on 57 kilomeetrit kapitaalremonti jaamavahedel ja jaama peateedel. Töid rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist, kogumaksumusega 24,9 miljonit eurot ning teostatakse 3 aasta jooksul. 2015. aastal valmis 12 kilomeetrit remonditavast lõigust Pedja-Jõgeva jaamavahel ning Pedja, Jõgeva ja Kärkna peateedel. Tänavu uuendatakse 35 kilomeetrit raudteed. 2017. aasta näeb ette Tamsalu-Kiltsi lõigu ja Tamsalu peatee remondi 10 kilomeetri ulatuses.

Liikluskatkestuste ajal teenindatakse reisijaid kohati bussidega. Infot muudatuste kohta kajastatakse jooksvalt Elroni kodulehel www.elron.ee.