Tallinna Tehnikakõrgkool ja raudtee-ettevõtted allkirjastavad koostöölepingu

Tallinna Tehnikakõrgkool ja raudtee-ettevõtted allkirjastavad koostöölepingu

 

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK), AS Eesti Raudtee, AS Eesti Liinirongid (Elron) ja AS EVR Cargo allkirjastavad täna koostöölepingu kõrgkooli ja raudtee–ettevõtete vahel raudteehariduse ning arendus- ja teadustöö edendamiseks. Lähiajal on kavas luua koostöös ettevõtetega kõrgkooli juurde nüüdisaegne raudteelabor, kus lisaks üliõpilastele saavad praktilisi oskusi täiendada ka raudtee-ettevõtetes töötavad spetsialistid.

Lepingule kirjutavad alla TTK rektor Enno Lend, Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann, Elroni juhatuse esimees Andruss Ossip ja EVR Cargo juhatuse liige Oskar Kalmus.

„Tallinna Tehnikakõrgkool on hea laboribaasiga ja tugeva rakendusliku suunaga kõrgkool, seetõttu on koostöö ettevõtetega meile väga oluline,“ ütles TTK rektor Enno Lend. „Raudteealase rakenduskõrghariduse arendamisega on kool järjepidevalt tegelenud kümme aastat. Selle aja jooksul on palju muutunud, raudteel sõidavad tipptasemel diisel- ja elektrirongid ja lähiaastate ülesanne on viia valdkond tervikuna samale tasemele. Sellest eesmärgist lähtuvalt tahab kool jagada ettevõtetele oma akadeemilist kompetentsust,“ märkis Lend.

„Eesti Raudteel on hea meel allkirjastada koostööleping TTK-ga, mis on ainus tudengitele raudteealast inseneriharidust andev kõrgkool Eestis,“ kommenteeris algavat koostööd Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann. „Võimalus omandada kvaliteetset raudteealast haridust siinsamas, on raudtee kestvuse tagamiseks hädavajalik,“ lisas Asmann.

Elroni juhatuse esimees Andrus Ossip sõnas, et leping annab esmajoones kindluse, et reisirongiliiklusel on Eestiski tulevikuperspektiivi.

„Eesti reisirongiliiklus on suurte muutuste keskel, lisaks värskelt kasutusele võetud uutele rongidele loob täna allkirjastatav koostööleping tugeva aluse vedurijuhtide uuel tasemel väljaõppele ja koolitusele,“ ütles Andrus Ossip.

Kõrgkool hakkab kolmele ettevõttele osutama tuge raudteealaste rakendusuuringute tegemisel, kaasab ettevõtet õppekavade koostamisse ning viib läbi raudteevaldkonna spetsialistidele mõeldud täienduskoolitusi.

Raudtee-ettevõtted kaasavad oma eksperte kooli raudteetehnika inseneride välja õpetamisse ning loovad neile praktikavõimalused. Samuti toetatakse raudteetehnika õppetooli juurde tänapäevase raudteelabori loomist.

Lepingu allkirjastamine toimub täna kell 15 Tallinna Tehnikakõrgkoolis Pärnu maantee 62.