Eesti Raudtee:

  • arendab ja hoiab korras 1229 km raudteed, 60 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi
  • vastutab raudtee efektiivse liiklusjuhtimise ja ohutuse eest
  • tegutseb regiooni raudteealase kompetentsikeskusena

Eesti Raudtee on alates 1870. aastast tegutsev riigi omandis äriühing, mis vastutab raudtee administreerimisega seotud ülesannete eest. Eesti Raudtee tagab raudteetaristu sujuva opereerimise, majandamise ja hoolduse ning efektiivse liikluskorralduse. Lisaks vastutab ettevõte raudteetaristu toimimise ja arenduse eest ning on partneriks naaberriikide raudteedele piiriüleste küsimuste lahendamisel ja standardite kokkuleppimisel.

Raudteetaristu omanikuna on Eesti Raudteel keskne roll kogu transiidisektori funktsioneerimisel ning vastutus tagada õiglane konkurentsiolukord nii kauba- kui ka reisijateveol. Riigile kuuluva ettevõttena lähtub Eesti Raudtee oma tegevuses riiklikust transpordi arengukavast.

Kõrgetasemelist raudteeveoteenust on võimalik pakkuda ainult turvalises liikluskeskkonnas. Pidev panustamine infrastruktuuri arengusse ja korrashoidu tagab tingimused kvaliteetseks ja ohutuks rongiliikluseks nii kauba- kui reisijateveol. Ohutu ja tõrgeteta raudteeliikluse tagamiseks toimub raudteel töö 24/7. Eesti Raudteel on tugev päästevõimekus ning -tehnika ning pidev valmisolek kriisisituatsioonideks.

Ettevõttel on kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 sertifikaadid ning oleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liikmed.

 Eesti Raudtee visioon on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu ettevõtteks.
Seda eesmärki toetavad ka ettevõtte väärtused:
koostöö, ausus, uuendusmeelsus ja professionaalsus.

 

Ettevõtte põhikiri

Igale Eesti Raudtee üksusele püstitatakse eesmärgid ja tegevuskavad, mis garanteerivad ettevõtte juhtimissüsteemi pideva parendamise. Juhtpõhimõtted on ettevõttes kõigile töötajatele ja meie organisatsiooni heaks töötavatele partneritele kohustuslikuks järgimiseks.

  • Arendame järjepidevalt personali oskusi raudteetaristu sujuva toimimise, majandamine ja hoolduse tagamiseks.
  • Tagame raudteetaristu maksimaalse läbilaskevõime läbi kvaliteetse liiklusjuhtimise ja minimiseerime taristurikete arvu.
  • Teeme omalt poolt kõik võimaliku, et raudteetaristut on ohutu kasutada, sellel saab ohutult töötada ning see ei ohusta meid ümbritsevat keskkonda.
  • Juhime oma tegevusi vastavuses kehtivate õigusaktidega ning edendame töötajate keskkonnateadlikkust.
  • Eelistame raudtee ehituses, remondis ja hoolduses keskkonnasõbralikumaid vahendeid, et vältida looduse saastumist.
  • Rakendame raudtee taristul meetmeid vältimaks ja vähendamaks keskkonna saastumist ning saastumise ohtu.
  • Arendustegevuste planeerimisel analüüsime ja arvestame keskkonnamõjusid eesmärgiga neid minimiseerida.


Erik Laidvee

juhatuse esimees, peadirektor

Andrus Kimber

Juhatuse aseesimees, finantsdirektor

Nõukogu:
Priit Rohumaa (esimees), Siiri Lahe, Ain Tatter, Raigo Uukkivi, Enn Veskimägi

Auditikomitee:
Jaak Annus (esimees), Roman Laidinen, Priit Rohumaa

Nõukogu ohutuskomitee:
Tamo Vahemets (esimees), Dago Antov, Tauno Suurkivi


Nõukogu

Riskijuhtimise ja siseauditi osakond

Juhatus

Taristuteenistus

Telekomi ja turvangusüsteemide amet

Teeamet

Elektrivõrkude amet

Tootmis- ja varustusosakond

Kinnisvara arendus- ja haldusosakond

Tehnikaosakond

Liiklusteenistus

Liikluskorralduse osakond

Liiklusgraafiku ja veeremistatistika osakond

Veokorraldamise osakond

Jaamatöö osakond

Ehitusteenistus

Projektiosakond

Ehitusosakond

Ohutusteenistus

Järelevalve osakond

Päästerong

Turvaosakond

Finantsteenistus

Eelarve- ja analüüsiosakond

Raamatupidamise osakond

Hankeosakond

Rahahalduse osakond

Dokumendihalduse osakond

Tugiteenistus

Personaliosakond

Õigusosakond

IT osakond

Arendusosakond

Rahvusvaheliste suhete osakond

Kommunikatsiooni osakond

Eesti Raudtee - Pidevas liikumises
Tulemus 2015 2016 2017
Kohalike vedude maht, miljonit tonni 2,5 2,9 3,2
Rahvusvaheliste vedude maht, miljonit tonni 12,6 9,6 9,2
Kohalike reisijate arv, miljonit reisijat 5,4 5,8 6,2
Rahvusvaheliste reisijate arv, miljonit reisijat 0,05 0,10  0,11
Finantsnäitajad      
Müügitulu, miljonit eurot 43,9 33 32,9
Puhaskasum, miljonit eurot -6,3 -10,8 -7,6
Omakapital, miljonit eurot 161,1 149,1 141,5
Investeeringud, miljonit eurot 13,1 15,4 14
Varad kokku, miljonit eurot 302,7 301,4 304,2
Kulumi-eelne ärikasum (EBITDA), miljonit eurot 13,8 9,8 11,9

Vaata aruandeid


AS Eesti Raudtee on raudteetaristut majandav ning raudteeadministratsiooni rolli täitev ettevõte, mille ajalugu ulatub pea 150 aasta taha. Me väärtustame koostööd, ausust, uuendusmeelsust ja professionaalsust. Kui need on ka sinu väärtused, siis tule ühine sinagi meie sõbraliku meeskonnaga ning tagame koos ohutu ja efektiivse teenuse raudteel!

 Kui sa just parajasti ei leia endale sobivat pakkumist, kuid raudtee valdkond tundub põnev, siis võta ühendust: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..


Esimene raudtee Eestis avati liikluseks 24. oktoobril 1870. aastal Paldiski - Tallinn - Narva - Gatshina lõigul. See kuupäev tähistab Eesti Raudtee sündi. Samal aastal ühendati St Peterburg - Varssavi raudteega. Balti Raudteeselts pikendas 1870. aastal liini Gatshinast Tosnoni, misläbi tekkis ühendus praeguse Oktoobriraudteega. Tänu Balti raudteele hakkas kiiresti arenema praktiliselt jäävaba Tallinna sadam, kuhu ehitati tolle aja kohta suur viljaelevaator.

1870
1918
1940
1986
1991
1997
2007