Valdkondade kontaktid

Ohutusteenistus

Tarvi Viisalu

Ohutusjuht

615 8524

tarvi.viisalu@evr.ee

Liiklusteenistus

Tatjana Sorokina

Liiklusdirektor

615 8541

tatjana.sorokina@evr.ee

Taristuteenistus

Kaido Aettik

Taristudirektor

615 8515

kaido.aettik@evr.ee

Kommertsosakond

Arthur Raichmann

Kommertsjuht

615 8729

arthur.raichmann@evr.ee

Kinnisvara haldusosakond

Margus Tint

Kinnisvara haldusjuht

615 8662

margus.tint@evr.ee

Ehitusteenistus

Riho Vjatkin

Ehitusteenistuse juht

529 8787

riho.vjatkin@evr.ee

Turvaosakond

Marius Kupper

Turvajuht

615 8731

marius.kupper@evr.ee

Investeeringute osakond

Maia Sokk

Investeeringute osakonna juhataja

615 8792

maia.sokk@evr.ee

Elektrivõrkude amet

Andrus Alas

Elektrivõrkude ameti juhataja

+372 516 6665

andrus.alas@evr.ee

Personaliosakond

Merike Jaamul

Juhataja

615 8761

merike.jaamul@evr.ee