Ohutusteenistus

Tarvi Viisalu

Ohutusjuht

615 8524

[email protected]

Liiklusteenistus

Tatjana Sorokina

Liiklusdirektor

615 8541

[email protected]

Taristuteenistus

Kaido Aettik

Taristudirektor

615 8515

[email protected]

Kommertsosakond

Arthur Raichmann

Kommertsjuht

615 8729

[email protected]

Kinnisvara haldusosakond

Margus Tint

Kinnisvara haldusjuht

615 8662

[email protected]

Ehitusteenistus

Imre Reipõld

Ehitusteenistuse juht

+372 515 7304

[email protected]

Turvaosakond

Marius Kupper

Turvajuht

615 8731

[email protected]

Investeeringute osakond

Maia Sokk

Investeeringute osakonna juhataja

615 8792

[email protected]

Elektrivõrkude amet

Andrus Alas

Elektrivõrkude ameti juhataja

+372 516 6665

[email protected]

Personaliosakond

Merike Jaamul

Juhataja

615 8761

[email protected]