Liikluskorraldaja õppeprogramm

Tule liikluskorraldajaks – Eesti rongiliiklus on Sinu kätes!

Liitu meiega, kui sul on:

 • soov teha tööd valdkonnas, millel on pikaajaline mõju elukeskkonnale ja transpordisektorile
 • keskharidus
 • huvi raudteeliiklusjuhtimise vastu
 • hea arvutikasutamisoskus
 • hea eesti keele oskus ja suhtled ka vene keeles

Kasuks tuleb B-kategooria juhiluba.

 

Liikluskorraldaja õppeprogramm

Raudtee liikluskorraldaja korraldab rongide vastuvõtmist, saatmist ja läbilaskmist ning kõiki teisi raudteeveeremi ümberpaigutusi jaamateedel vastavalt kaubarongide koosteplaanile ning reisi- ja kaubarongide liiklusgraafikule.

Raudteeliiklus toimib ööpäevaringselt, mistõttu on ka liikluskorraldaja töö ööpäevaringne. Üldjuhul töötatakse 12 tunnistes vahetustes kell 08.00-20.00 või 20.00-08.00.

Liikluskorraldajate töökohad asuvad erinevates jaamades üle Eesti.


Neli kuud kestva õppeprogrammi käigus õpitakse nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi ning oskusi. Kokku on õppeprogrammis 27 teoreetilist ning 35 praktilist teemat–ainet.

Koolitajateks on 20 oma ala eksperti, kellel on aastatepikkune kogemus.


 • Õpe algab 2. septembril 2024 Tallinnas AS Eesti Raudtee õppeklassis
 • Õppepäevad on esmaspäevast reedeni kell 08.00-16.30
 • Õppeperioodi ajaks tagame majutuse väljaspool Tallinnat tööle asunutele
 • Töötasu juba õppimise ajal

Õppeperioodi lõpus toimub kutseeksam, mille eduka läbimise järel saad asuda tööle kandideerimise alguses valitud jaama.

Pärast jaamas läbitud praktilist õpet tuleb sooritada jaama tööloaeksam ning peale seda saab hakata iseseisvalt rongiliiklust juhtima.

Hüved liikluskorraldajatele

 • sporditoetus
 • rahalised toetused tähtpäevadel
 • ühised sportlikud väljakutsed
 • lahedad ühisüritused
 • õhtuse ja öise töö eest lisatasu rohkem kui seadus ette näeb
 • 3 tervisepäeva aastas
 • lisapuhkusepäevad
 • töö kodukohas vahetustega graafiku alusel

Kogemuslood

Oksana Turovskaja

Liikluskorraldaja, 2023 aasta liikluskorraldajate õppeprogrammi vilistlane.

Kui kuulsin, et Eesti Raudtee korraldab esimest korda liikluskorraldajate koolitust, tundus see mulle põneva väljakutsena. Saatsin oma CV ja juba sama aasta sügisel astusin liikluskorraldaja kursusele. Ma olin täiesti võõras maailmas – palju uusi inimesi, uut infot, sõnu ja väljendeid. Mida rohkem aga õpingutesse süvenesin, seda rohkem hakkas see kõik mind huvitama! Juhendaja abil liikusime rõõmsalt edasi ja järjest rohkem tekkis armastus raudtee vastu. Praktika ajal sai näha palju huvitavat, liikuda mööda Eestit ja ka ise asju proovida. Kohtusime erinevate töötajatega, kuulasime nende kogemusi ja jälgisime nende tööd. Minus tekkis üha suurem tahtmine olla ka ise raudteelane. Need 4 kuud möödusid väga kiiresti, huvitavalt ja energiliselt ning nüüd on mul liikluskorraldaja kutse taskus. Seda teekonda tasub läbida juba ainuüksi seetõttu, et see on omapärane ja põnev kogemus.

Violetta Balaškina

Liikluskorraldaja, 2023 aasta liikluskorraldajate õppeprogrammi vilistlane.

Alustasin tööd raudteel aastal 1995 ning olen 28 aasta jooksul töötanud erinevatel positsioonidel. Võin tõesti öelda, et see maailm meeldib mulle. Õppeperiood läks kiiresti ning ehkki olin juba varasemalt raudteega hästi kursis, oli kõik siiski väga põnev. Ma nautisin õpinguid ja meil olid imelised õpetajad. Nende endi kogemuse ja huviga raudtee vastu kisuvad nad kõik teised ka kaasa. Töö liikluses on väga huvitav, kuid tuleb ka arvestada, et see on vastutusrikas. Ohutus on alati kõige tähtsam ning tuleb aru saada, et just liikluskorraldaja tegevusest sõltub reisijate ja töötajate heaolu. Mul on tõesti hea meel, et olen õiges kohas!  

Koolitusega seotud küsimuste korral vastab:

Katrin Pajunurm

Katrin Pajunurm

Koolitusjuht

Vedurijuhi üldkoolitus

AS Eesti Raudtee pakub vedurijuhtide üldkoolitust

Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi 10.11.2020 käskkirjaga nr 1.1 3/20/333 aktsiaselts Eesti Raudtee antud tegevusloa alusel.

Registreeri koolitusele

Vedurijuhi üldkoolitus

Meie pakutav vedurijuhtide üldkoolitus on mõeldud eelkõige isikutele, kellel on varasem kogemus raudteel ja omavad (on omanud) raudtee eriveeremi juhi või vedurijuhi abi kutset.

Raudteeseaduse alusel väljastatakse vedurijuhiluba isikule:

 • kes on vähemalt 20-aastane;
 • omandanud põhihariduse ja läbinud Euroopa Nõukogu otsuses 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (EÜT L 199, 31.07.1985, lk 56–59) nimetatud 3. taseme kutseõppe või keskhariduse baasil vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse;
 • esitanud tõendi tervisekontrolli läbimise kohta;
 • edukalt sooritanud vedurijuhieksami.

Vedurijuhi üldkoolituse nõuded, sisu ja eksamineerimise kord on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega ja koolitust korraldatakse vastavalt kavale.

 • Õpe toimub tööpäeviti tunniplaani alusel
 • Koolitus toimub eesti ja vene keeles
 • Õppe maht on kokku 160 tundi
 • Koolituse viivad läbi AS Eesti Raudtee ja teiste ettevõtete kogenud spetsialistid ja eksperdid.

Koolitus lõppeb eksamiga, mille eeltingimuseks on koolitusest osavõtt vähemalt 75% ulatuses kogu kava mahust.

Kandideerimiseks palume esmalt koostada vabas vormis avalduse, milles kindlasti märkida ees- ja perekonnanimi, vanus, elukoht, kontakt telefon ja e-maili aadress.

Avalduse juurde on vajalik lisada:

 • isikut tõendav dokument (ID kaart);
 • haridust tõendav dokument (vähemalt keskharidus);
 • raudtee eriveeremi juht, tase 4 või vedurijuhi abi kutsetunnistus;
 • tõend vähemalt neli kuud raudtee eriveeremi juhina või vedurijuhi abina töötamise kohta.

Digitaalselt allkirjastatud avaldusi koos lisadega koolitusel osalemiseks saab esitada väljakuulutatud kuupäevani aadressile [email protected]. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerimise järjekorra ja vajadusel individuaalsete töövestluste alusel.

Täiendavat infot on võimalik saada [email protected] või telefoni 615 8672.

Edukad koolitusele kandideerijad peavad täiendavalt esitama:

 • tõendi tervisekontrolli läbimise kohta;
 • maksetunnistuse koopia koolituse eest tasumise kohta.

Koolituse hind edasijõudnule on 1700 eurot inimese kohta, lisandub käibemaks.

Õppekorralduse alused on leitavad SIIT

Koolitusega seotud küsimuste korral vastab:

Katrin Pajunurm

Katrin Pajunurm

Koolitusjuht

Vedurijuhi esmase sertifikaadi koolitus ja täiendõpe

Individuaalne koolitusprogramm lähtuvalt Teie vajadustest.

Vedurijuhid peavad lisaks vedurijuhi lubadele omama sertifikaati, mis tõendab, millises tööpiirkonnas vedurijuht töötada võib. Sertifikaat kestab 3 aastat.

Pakume ka perioodilist täiendõpet sertifikaadi pikendamiseks. Koolitusprogrammi koostame individuaalsetest vajadustest lähtuvalt, arvestades soovitud vedurimarkide kogust, raudtee infrastruktuuri suurust ning kinnitatud nõudeid.

Koolituse kestvus ja ülesehitus sõltub ühelt poolt koolitatava avalduses esitatud vedurimarkide kogusest ja raudtee infrastruktuuri suurusest ning teisalt kinnitatud koolituskavast, mille alusel koolituse programm koostatakse.

Koolituse tunni hind on 27 eurot inimese kohta, millele lisandub käibemaks.

Registreeri koolitusele

Vedurijuhi esmase sertifikaadi koolitus ja täiendõpe

Õppekorralduse alused on leitavad SIIT

Koolitusega seotud küsimuste korral vastab:

Katrin Pajunurm

Katrin Pajunurm

Koolitusjuht