Reisijale

AS Eesti Raudtee investeerib pidevalt oma taristusse, et muuta reisiliiklust aina mugavamaks – suurenenud on rongide liikumiskiirused ja -sagedus ning vähenenud on müra- ja vibratsioonitase. Reisijatevedu teostab Elroni kaubamärgi all riigiettevõte Eesti Liinirongid, kelle käsutuses on Stadleri elektri- ja diiselrongid.

Elroni koduleht