Reisijale

AS Eesti Raudtee investeerib pidevalt oma taristusse, et muuta reisiliiklust aina mugavamaks – suurenenud on rongide liikumiskiirused ja -sagedus ning vähenenud on müra- ja vibratsioonitase. Eesti Raudtee infrastruktuuril opereerib kaks reisijateveoga tegelevat ettevõtet. Siseriiklikke vedusid opereerib riigile kuuluv AS Eesti Liinirongid ning rahvusvahelist vedu korraldab Venemaa Raudteede tütarettevõte FPK.

Eesti raudteel teostab siseriiklikku reisijatevedu Elroni kaubamärgi all riigiettevõte Eesti Liinirongid, kelle käsutuses on Stadleri elektri- ja diiselrongid.

Sõidugraafikute ja piletite info leiad Elroni kodulehelt.

Elroni koduleht