AS Eesti Raudtee kuulutas käesoleval nädalal välja riigihanke: “CCS suurhanke ettevalmistamine ja konsultatsioon” ja korraldas huvitatud pakkujatele veebipõhise infoseminari.

AS Eesti Raudtee on perioodi 2019-2024 strateegias planeerinud läbi viia ulatusliku turvangusüsteemide moderniseerimishangete seeria, mille käigus moderniseeritakse ettevõttele kuuluva taristu ulatuses turvangusüsteemid ning nende toimeks vajalikud alam- ja tugisüsteemid.

Korraldatud infoseminar andis ülevaate Eesti Raudtee taristu turvangusüsteemide uuendamise hangete ettevalmistamiseks korraldatava dokumentatsiooni- ja kontseptsioonihanke sisust. Lisaks sai esitatud turvangusüsteemide uuendamise hankemenetluste ning hankelepingute aegsete tööülesannete kirjeldus.

Hanke sisu jaguneb kolmeks omaette tervikuks ja käsitleb kogu Eesti Raudtee taristut:

  1. Esimene osa - turvangusüsteemide hanke dokumentide (sh tehnilise kirjelduse koos lisadega ja muude seonduvate dokumentide) koostamine
  2. Teine osa - turvangusüsteemide hanke ning sellele järgneva suurprojekti läbiviimiseks vajaliku kontseptsiooni loomine ning protsesside, riskide, ressursside määratlemine ja analüüs
  3. Kolmas osa - selgituste andmine Eesti Raudteele hankemenetluse käigus huvitatud isikute küsimustele vastamisel ning hankelepingu täitmisel, juhul kui üles kerkivad küsimused puudutavad käesoleva hanke töövõtja poolt väljatöötatud dokumente või hanke kontseptsiooni;

 

Infoseminaril osales üle 20 erineva ettevõtte esindaja Eestist ja ka välisriikidest. Samuti anti hankest huvitatud osapooltele ülevaade Eesti Raudtee taristu liiklusjuhtimissüsteemidest ning oli võimalik küsida küsimusi. Infopäeval arutatut salvestati ning huvilistel on selle informatsiooniga ning presentatsiooniga võimalik tutvuda SIIN.

Seminaril tutvustati ka uut avatud platvormi vabatahtlikuks koostööks. Kuna see on väga suuremahuline projekt, võivad pakkujad töökoormust jagada ja esitada ühispakkumisi või muul moel toetuda üksteise kompetentsile. Potentsiaalsed pakkujad võivad lisada andmeid enda kohta ja oma teenuste kirjeldusi, et lihtsustada koostööd. Palun saata andmed meilile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Kirjeldus peab olema seotud hanke sisuga ja selgitama kogemust või koostöösoovi.

 

In English:

This week Estonian Railways Ltd have published public procurement „Preparation and consultation of CCS-systems modernization procurement” and therefore a web-based information session was held for interested parties.

In the strategy for the 2019–2024 period, Estonian Railways has intended to carry out an extensive series of procurements for the modernisation of CCS-systems (Control Command and Signalling) in the process of which, train protection systems and sub- and support systems required for the operation of these that are in the infrastructure owned by the company will be modernised. 

Information session gave an overview of the content of the documentation and concept procurement organized for the preparation of the procurement for the modernization of CCS-systems of the infrastructure of ER. In addition, it also presented the description of procedures in the train protection system modernization procurement and the description of tasks during the public contracts.

The content of this procurement is divided into three separate parts and it covers the entire ER infrastructure:

  1. Part 1 – Preparation of the train protection system procurement documents (hereinafter PD), including Annexes to the Technical Specification and other related documents
  2. Part 2 – Creation of the concept required for carrying out the train protection system procurement and the following major project, and definition and analysis of processes, risks and resources
  3. Part 3 – Providing explanations to ER about answering the questions posed by interested parties in the procurement procedure and about the performance of the public contract, if the questions concern the documents prepared by the Contractor of this procurement or the procurement concept

 

Over 20 representatives from Estonian companies and from abroad participated in the information session. The session was recorded and can be found alongside the presentation that was presented HERE.  

Also, an open platform for voluntary networking was introduced during the session. As it is a very large-scale Project, the Tenderers may want to manage the project workload, and therefore submit joint tenders or otherwise rely on each others competences. To make it possible to cooperate, the Contracting Authority will open a platform for networking. Potential tenderers can add data about themselves and descriptions of their services to this platform to make collaboration easier. Please send data to email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  Description has to be connected to the object of the tender and explain experience or wish to cooperate.